Konferans Bildirisi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2016, Cilt: 2 Sayı: 5, 366 - 375, 26.08.2016
https://doi.org/10.18769/ijasos.25759

Öz

Kaynakça

 • Akşit, Ilhan, (2003) Le musée de Chora. Mosaïque et Fresque, Akşit Kültür ve Turizm Yayincilik.
 • Alpatov, Mihail, (1967), Istoria Artei, vol. I, Meridiane, București.
 • Barbu, Daniel,(1986), Pictura murală in Ţara Românească în secolul al XIV-lea, Meridiane, Bucureşti.
 • Constantinescu, Nicolae, (1984)Curtea de Areş, 1200-1400. Asupra începuturilor Ţării Româneşti, Editura Academiei Române, Bucureşti.
 • Curinschi, Vorona, Gheorghe,Istoria arhitecturii în România, Editura Tehnică, Bucureşti.
 • Delvoye, Charles,(1976), Arta bizantină, vol. II, Meridiane, Bucureşti.
 • Drăguţ, Vasile, (2000), Arta româneacă, Vremea, Bucureşti.
 • Drăghiceanu, Virgiliu N.,Curtea de Argeş. Călăuza vizitatorului monumentelor oraşului, Cultura Naţională, Bucureşti.
 • Florea,Vasile, (2007), Istoria Artei Româneşti, Litera Internaţional, Bucureşti – Chişinău.
 • Georgescu, George, (2002)Pictorul D. Norocea despre grafitul cu anul morţii marelui Basarab de la Curtea de Argeş, Argesis, Tom XI.
 • Ghica-Budești, N., Arhitectura Bisericii Domneşti. Originile şi influenţele, BCMI, anul X-XVI, 1917-1923.
 • Giurescu, C. Constantin, (2003)Istoria Românilor, vol. I, Editura All, Bucureşti.
 • Grecu, Dorin,(2011), Raportul lumină – culoare în pictura bizantină. Tipuri de lumină, Museum. Studii şi comunicări, X, Tiparg, Goleşti-Argeş.
 • Ionescu, Grigore, (1963),Arhitectura în România, Editura Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti.
 • Ionescu, Grigore, (1986),Arhitectura Românească, Editura Tehnică, Bucureşti.
 • Ionescu, Grigore, (1940),Curtea de Argeş. Istoria oraşului prin monumentele lui, Fundaţia Pentru Literatură şi Artă Regele Carol II, Bucureşti.
 • Lazarev, Viktor, (1980),Istoria picturii bizantine, Meridiane, Bucureşti.
 • Mihail, I., Pictura Bisericii Domneşti din Curtea de Argeş, BCMI, anul X-XVI, 1917-1923.
 • Moisescu, Cristian, (2001),Arhitectura Românească Veche, Meridiane, Bucureşti.
 • Musicescu, Ana Maria , Ionescu, Grigore, (1976),Biserica Domnească din Curtea de Argeş, Meridiane, Bucureşti.
 • Oprescu, Carmen, (2007), Arta feudală pe teritoriile româneşti, Ars Docendi, Bucureşti.
 • http://www.catacombeleortodoxiei.ro/index.php/artaortodoxa/133-arhiva-revistei/cuprins/1162-arta ortodoxa-nr-02).

THE FRESCOES OF BISERICA DOMNEASCĂ IN CURTEA DE ARGES, A REFLECTION OF THE MOSAICS FROM CHORA, CONSTANTINOPLE

Yıl 2016, Cilt: 2 Sayı: 5, 366 - 375, 26.08.2016
https://doi.org/10.18769/ijasos.25759

Öz

The Reigning Church of Saint Nicholas in Curtea de Arges is one of the oldest monuments in Wallachia. It was built during the fourteenth century, following the pattern offered by the Byzantine churches, by a team of craftsmen, probably brought from the capital city of the Empire. With respect to the painting, most specialists have resembled it to the one in Chora, in Constantinople. The construction began under the reign of Basarab I and was continued by his son Nicolae Alexandru, considered to be, by many specialists, the true founder of the church; the painting was finished by Radu I and by Vladislav Vlaicu, the descendant of Nicolae Alexandru. In Curtea de Arges, there are a number of scenes that are quite rarely found in the painting of Byzantine churches, like The Census in front of Quirinius, considered to be the most beautiful mosaic in Chora, but also The Shelter of Confession etc. The painting in Chora is superior, due to the use of the mosaic technique that allowed the craftsmen to create special effects in what concerns light and colour. In the church from Curtea de Arges, we can find three paintings from three different historic periods, each one having its own special significance. The one dating from the fourteenth century provides the opportunity to establish the influences received, especially, from Chora, the place where the masterpieces of the art of Palaiologoi were created, but also from other Byzantine monuments built during that period.

Keywords: The Reigning Church of Saint Nicholas, Chora, painting, Byzantine art.

Kaynakça

 • Akşit, Ilhan, (2003) Le musée de Chora. Mosaïque et Fresque, Akşit Kültür ve Turizm Yayincilik.
 • Alpatov, Mihail, (1967), Istoria Artei, vol. I, Meridiane, București.
 • Barbu, Daniel,(1986), Pictura murală in Ţara Românească în secolul al XIV-lea, Meridiane, Bucureşti.
 • Constantinescu, Nicolae, (1984)Curtea de Areş, 1200-1400. Asupra începuturilor Ţării Româneşti, Editura Academiei Române, Bucureşti.
 • Curinschi, Vorona, Gheorghe,Istoria arhitecturii în România, Editura Tehnică, Bucureşti.
 • Delvoye, Charles,(1976), Arta bizantină, vol. II, Meridiane, Bucureşti.
 • Drăguţ, Vasile, (2000), Arta româneacă, Vremea, Bucureşti.
 • Drăghiceanu, Virgiliu N.,Curtea de Argeş. Călăuza vizitatorului monumentelor oraşului, Cultura Naţională, Bucureşti.
 • Florea,Vasile, (2007), Istoria Artei Româneşti, Litera Internaţional, Bucureşti – Chişinău.
 • Georgescu, George, (2002)Pictorul D. Norocea despre grafitul cu anul morţii marelui Basarab de la Curtea de Argeş, Argesis, Tom XI.
 • Ghica-Budești, N., Arhitectura Bisericii Domneşti. Originile şi influenţele, BCMI, anul X-XVI, 1917-1923.
 • Giurescu, C. Constantin, (2003)Istoria Românilor, vol. I, Editura All, Bucureşti.
 • Grecu, Dorin,(2011), Raportul lumină – culoare în pictura bizantină. Tipuri de lumină, Museum. Studii şi comunicări, X, Tiparg, Goleşti-Argeş.
 • Ionescu, Grigore, (1963),Arhitectura în România, Editura Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti.
 • Ionescu, Grigore, (1986),Arhitectura Românească, Editura Tehnică, Bucureşti.
 • Ionescu, Grigore, (1940),Curtea de Argeş. Istoria oraşului prin monumentele lui, Fundaţia Pentru Literatură şi Artă Regele Carol II, Bucureşti.
 • Lazarev, Viktor, (1980),Istoria picturii bizantine, Meridiane, Bucureşti.
 • Mihail, I., Pictura Bisericii Domneşti din Curtea de Argeş, BCMI, anul X-XVI, 1917-1923.
 • Moisescu, Cristian, (2001),Arhitectura Românească Veche, Meridiane, Bucureşti.
 • Musicescu, Ana Maria , Ionescu, Grigore, (1976),Biserica Domnească din Curtea de Argeş, Meridiane, Bucureşti.
 • Oprescu, Carmen, (2007), Arta feudală pe teritoriile româneşti, Ars Docendi, Bucureşti.
 • http://www.catacombeleortodoxiei.ro/index.php/artaortodoxa/133-arhiva-revistei/cuprins/1162-arta ortodoxa-nr-02).
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gheorghiţa Giugea

Yayımlanma Tarihi 26 Ağustos 2016
Gönderilme Tarihi 24 Ağustos 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016Cilt: 2 Sayı: 5

Kaynak Göster

EndNote Giugea G (01 Ağustos 2016) THE FRESCOES OF BISERICA DOMNEASCĂ IN CURTEA DE ARGES, A REFLECTION OF THE MOSAICS FROM CHORA, CONSTANTINOPLE. IJASOS- International E-journal of Advances in Social Sciences 2 5 366–375.

Contactijasosjournal@hotmail.com

17922

The IJASOS Journal's site and its metadata are licensed under CC BY

Published and Sponsored by OCERINT International © 2015-2024