Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

19. YÜZYIL AZERBAYCAN OKULU VE KURUCULARI

Year 2017, Volume 3, Issue 9, 928 - 931, 27.12.2017
https://doi.org/10.18769/ijasos.367303

Abstract

Rusya’nın Azerbaycan’ı işgalinden sonraki dönemde, Azerbaycan’da bin yıllık tarihi olan geleneksel eğitimin sona ermesi ile medreseler kapanmaya ve yeni yöntemler uygulayan okullar faaliyete geçmeye başlamıştı. Azerbaycan’ın toplumsal ve siyasal hayatındaki pek çok değişikliğin yanı sıra eğitimdeki bu yenilikleri halkın kabullenmesi zaman alacaktı. Rus İmparatorluğu`nda memur olarak çalışan M. F. Ahundov, A. Bakıhanov, H. Zerdabi gibi öncülerin çabasıyla Azerbaycan`ın tüm bölgelerinde yeni eğitim sisteminin oluşturulması için mücadele başlatılmıştı. Ülkenin her yerinde imam okulları ve medreselerin yanı sıra Usul-i Cedid (Yeni usul) okulları (uşkollar) da faaliyete geçti. Öncü aydınların çabalarıyla kurulan ve Usul-i Cedid adı verilen okullar hem toplumsal hem de bürokratik açıdan pek çok sorunla karşılaşmıştı. Ancak bu okulların eğitime getirdikleri yenilikler, Azerbaycan’ın geleceği için son derece önemli adımlar sağlayacaktı. Bildirimizde aynı zamanda dönemin önemli edebiyatçıları arasında sayılan Mirze İsmail Gasir ve Seyid Azim Şirvani gibi Usul-i Cedid Okulu kurucularını, yenilikçi fikirleri uygulamaya koyarken yaşadıkları sıkıntıları ve bu okulların eğitime bakış açılarını ele alacağız.

References

  • Azerbaycan Tarihi. (1964). Bakü. s. 107 Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi. (1979). cilt 3. Bakü. s. 287 Ahundov, İ. (1981). Hatıralarımda Yaşayan Lenkaran. Bakü. s. 37-41 Memmedov, A. (1976). Mirze İsmail Gasir ve Onun Elyazmaları. Elyazmalar Hazinesi cilt 4. Bakü. s.24 Rahimova, A. (2002). Mirze İsmail Gasir. Bakü. s. 47 Talışlı M. ve Ferzeliyev V. (1983). Mirze İsmail Gasir. Azerbaycan Muallimi. 8Temmuz 1983 Dadaşov M. ve Talışlı M. (1959). Fövcül- Füsaha Edebi Meclis Hakkında. Leninci Gazetesi, 20 Eylül 1959 Şirvani, S. A. (1969). Eserleri. Cilt 11, Bakü. s. 228 Memmedov, H. (1973). Seyid Azim Hakkında Hakikat. ADPU. İlmi Eserleri. Cilt 5. s.18 Memmedov,H. (1974). Seyid Azim Şirvani’nin Derslikleri. ADPU İlmi eserleri. 1974. s. 22 Memmedov, H. (1956).Pedagoglar Seyid Azimin Müntegabı. AMEA Tarih ve Felsefe Enstitüsünün eserleri. cilt 9. 1956 Gürcüstan SSR MDT, Arh.fond-423. dosya 834. s.67-68 Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi. (1982). Cilt 4. Bakü Abdullayev A. Azerbaycan Dilinin Tedrisine Dair. (1958). Bakü Aserneşir. s.107

Year 2017, Volume 3, Issue 9, 928 - 931, 27.12.2017
https://doi.org/10.18769/ijasos.367303

Abstract

References

  • Azerbaycan Tarihi. (1964). Bakü. s. 107 Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi. (1979). cilt 3. Bakü. s. 287 Ahundov, İ. (1981). Hatıralarımda Yaşayan Lenkaran. Bakü. s. 37-41 Memmedov, A. (1976). Mirze İsmail Gasir ve Onun Elyazmaları. Elyazmalar Hazinesi cilt 4. Bakü. s.24 Rahimova, A. (2002). Mirze İsmail Gasir. Bakü. s. 47 Talışlı M. ve Ferzeliyev V. (1983). Mirze İsmail Gasir. Azerbaycan Muallimi. 8Temmuz 1983 Dadaşov M. ve Talışlı M. (1959). Fövcül- Füsaha Edebi Meclis Hakkında. Leninci Gazetesi, 20 Eylül 1959 Şirvani, S. A. (1969). Eserleri. Cilt 11, Bakü. s. 228 Memmedov, H. (1973). Seyid Azim Hakkında Hakikat. ADPU. İlmi Eserleri. Cilt 5. s.18 Memmedov,H. (1974). Seyid Azim Şirvani’nin Derslikleri. ADPU İlmi eserleri. 1974. s. 22 Memmedov, H. (1956).Pedagoglar Seyid Azimin Müntegabı. AMEA Tarih ve Felsefe Enstitüsünün eserleri. cilt 9. 1956 Gürcüstan SSR MDT, Arh.fond-423. dosya 834. s.67-68 Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi. (1982). Cilt 4. Bakü Abdullayev A. Azerbaycan Dilinin Tedrisine Dair. (1958). Bakü Aserneşir. s.107

Details

Journal Section Articles
Authors

Aybeniz RAHİMOVA This is me
Azerbaijan


Halide Gamze İnce YAKAR
Türkiye

Publication Date December 27, 2017
Application Date September 4, 2017
Acceptance Date October 31, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 3, Issue 9

Cite

EndNote %0 IJASOS- International E-journal of Advances in Social Sciences 19. YÜZYIL AZERBAYCAN OKULU VE KURUCULARI %A Aybeniz Rahimova , Halide Gamze İnce Yakar %T 19. YÜZYIL AZERBAYCAN OKULU VE KURUCULARI %D 2017 %J IJASOS- International E-journal of Advances in Social Sciences %P 2411-183X-2411-183X %V 3 %N 9 %R doi: 10.18769/ijasos.367303 %U 10.18769/ijasos.367303

Contact: ijasosjournal@hotmail.com

17922

The IJASOS Journal's site and its metadata are licensed under CC BY

Published and Sponsored by OCERINT International © 2015- 2022