Year 2017, Volume 3 , Issue 9, Pages 880 - 887 2017-12-27

THE ORIGIN OF FIQH SCHOOLS IN AL-ANDALUS: FROM QAIRAWAN TO MEDINA

Muhammad AKMALUDDİN [1]


The development of Islam in Mashriq at the beginning of second/eighth century until third/ninth century was becoming golden age of knowledge. In al-Andalus, two centuries were used to find intellectual identity on Iberian peninsula. The scholars of al-Andalus did intellectual journey (riḥla ‘ilmiyya) to Mashriq through several intellectual cities. From Shām, Andalusian scholars followed al-Auzā‘ī school, which became official school of the Umayyad dynasty in the early days of ‘Abd al-Raḥmān al-Dākhil. The provocative cities and the cause of conflict for al-Andalus was Iraq region such as Baghdād. As capital city Abbasid dynasty, the rival of the Umayyad, Baghdād and other Iraq cities were not well-intentioned for learning. Some scholars who learned from Iraq and then returned to al-Andalus were forbidden to spread their ideas, schools and books that brought from Iraq. This led Andalusian scholars to seek the center of knowledge in Medina, the city that was considered supporting Umayyad dynasty in al-Andalus. This intellectual network of Medina caused many scholars in al-Andalus became followers of Mālikī school. Later Mālikī school dominated in al-Andalus by replacing al-Auzā‘ī school. The scholars also took the route of knowledge from Qairawān, as agency area before going to Medina. The scholars of Mālikī school, supported by the Umayyad’s government, got authority to ban and censor other schools and books that were incompatible with Mālikiyya. The society of al-Andalus under the rulers of Mālikī school only used and made the Qur’an and Muwaṭṭa’ Mālik as the only references of knowledge. The fiqh network in al-Andalus will determine the types of scientific studies, books and also style of thought that can be studied and learned over there.

al-Andalus, Mashriq, Mālikī school, fiqh, Muwaṭṭa’ Mālik
  • Akmaluddin, M. (2017). Developments of Hadith Riwāya in Al-Andalus (2nd–3rd Centuries of Hijriyya). Ulumuna, 21(2), In Press. al-Barmakī, A. bin M. I. K. (1900). Wafayāt al-A‘yān Anbā’ Abnā’ al-Zamān. (I. ‘Abbās, Ed.). Beirut: Dār Ṣādir. al-Ifrīqī, M. bin A. (n.d.). Ṭabaqāt ‘Ulamā’ Ifrīqiyyah. Beirut: Dār al-Kitāb. al-Ishbīlī, ‘Abd al-Raḥmān bin Muḥammad Ibn Khaldūn. (1988). Dīwān al-Mubatada’ wa al-Khabar fī Tārīkh al-‘Arab wa al-Barbar wa man ‘Āṣarahum min Dhawī al-Sha’n al-Akbar. (K. Shaḥāda, Ed.). Beirut: Dār al-Fikr. al-Maqdisī, M. bin A. (1991). Aḥsan al-Taqāsīm fī Ma‘rifa al-Aqālīm. Kairo: Maṭba‘ah al-Madbūlī. al-Marrākishī, M. bin M. I. ‘Idhārī. (1983). al-Bayān al-Mughrib fī Akhār al-Andalus wa al-Maghrib. (G. S. Colin & E. L. Provencal, Eds.). Beirut: Dār al-Thaqāfah. al-Dhahabī, M. bin A. (2003). Tārīkh al-Islām wa Wafayāt al-Mashāhīr wa al-A‘lām. (B. ‘Awwād Ma‘rūf, Ed.). Tunis: Dār al-Gharb al-Islāmī. Al-Bukhtī, J. ‘Ilāl. (2011). al-Madrasa al-‘Aqdiyya al-Ūlā bi al-Andalus baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadīth (pp. 161–205). Presented at the Buḥūth al-Nadwa al-‘Ilmiyya al-Ūlā al-Madrasa al-Ḥadīthiyya bi al-Maghrib wa al-Andalus: al-Imām Ibn al-Qaṭṭān Namūdhajan, Markaz Ibn al-Qaṭṭān li al-Dirāsāt wa al-Abḥāth fi al-Ḥadīth al-Sharīf wa al-Sīrah al-‘Iṭrah, Maroko: al-Rābiṭa al-Muḥammadiyya li al-‘Ulamā.’ Al-Maqqarī, A. bin M. (1997). Nafḥ al-Ṭīb min Ghusn al-Andalus al-Raṭīb wa Dhikr Wazīrihā Lisān al-Dīn bin al-Khaṭīb. (I. ‘Abbās, Ed.). Beirut: Dār Ṣādir. Al-Ṣabbāgh, L. ‘Izz al-Dīn. (2011). al-Qairawān Multaqā al-Andalusiyyīn. Majalla Al-Tarbiya Wa Al-‘Ilm, 18(4), 172–1193. Amīn, A. (2012). Ẓuhr al-Islām. Kairo: Mu’assasa Hindāwī li al-Ta‘līm wa al-Thaqāfa. ‘Asākir, ‘Alī bin al-Ḥasan Ibn. (1995). Tārikh Dimashq. (‘Amr bin Gharāmah al-‘Amrawī, Ed.). Beirut: Dār al-Fikr. Dutton, Y. (2000). The Origins of Islamic Law: The Qurʼan, the Muwaṭṭaʼ and Madinan ʻAmal. New Delhi: Lawman. Fierro, M. (1998). Manuscritos en Al-Andalus: El proyecto HATA (Historia de los Autores y Transmisores Andalusíes). Al-Qanṭara, 19(2), 473–501. Fierro, M. (2011). Local and Global in Ḥadīth Literature: The Case of Al-Andalus. In N. B. der Voort, K. Versteegh, & J. Wagemakers (Eds.), The Transmission and Dynamics of the Textual Sources of Islam: Essays in Honour of Harald Motzki (pp. 63–88). London: Brill. Fierro, M. (2016). How Do We Know about the Circulation of Books in al-Andalus? The Case of al-Bakrī’s Kitāb al-Anwār. Intellectual History of the Islamicate World, 4(1–2), 152–169. https://doi.org/10.1163/2212943X-00401009 Hendrickson, J. (2013). Is al-Andalus Different? Continuity as Contested, Constructed, and Performed across Three Mālikī Fatwās. Islamic Law and Society, 20(4), 371–424. https://doi.org/10.1163/15685195-0204P0002 Hourani, G. F. (1970). The Early Growth of the Secular Sciences in Andalusia. Studia Islamica, (32), 143–156. Ḥusain, K. ‘Ajīl. (2007). al-Tamhīd li al-Tadwīn al-Tārikhī fī al-Andalus ḥattā Nihāya al-Qarn al-Thānī al-Hijrī. Majalla Jāmi‘a Tikrīt Li Al-‘Ulūm Al-Insāniyya, 14(11), 185–226. Ibn al-Faraḍī, ‘Abd Allāh bin Muḥammad. (2008). Tārīkh ‘Ulamā’ al-Andalus. (B. ‘Awwād Ma‘rūf, Ed.). Tunis: Dār al-Gharb al-Islāmī. Kaddouri, S. (2012). Refutations of Ibn Ḥazm by Mālikī Authors from al-Andalus and North-Africa, 539–599. https://doi.org/10.1163/9789004243101_021 Maḥfūẓ, M. (1994). Tarājum al-Mu’allifīn al-Tūnisiyyīn. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī. Masud, M. K. (1991). A History of Islamic Law in Spain: An Overview. Islamic Studies, 30(1/2), 7–35. Nūrī, M. (1983). Muḥammad bin Waḍḍāḥ al-Qurṭubī Mu’assis Madrasa al-Ḥadīth bi al-Andalus ma‘a Baqī bin Makhlad. Ribāṭ: Al-Maktaba al-Ma‘ārif. Öztoprak, M. (2013a). Endülüs hadisçiliğinde kadıların yeri. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(7). Retrieved from http://dergipark.ulakbim.gov.tr/sirnakifd/article/view/5000109747 Öztoprak, M. (2013b). Hadis İlminin Endülüs’e Girişi. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2, 143–163. Raisuddin, A. N. M. (1991). Baqī Ibn Makhlad Al-Qurṭubī (201-276/816-889) and His Contribution to the Study of Ḥadīth Literature in Muslim Spain. Islamic Studies, 31(1), 263–270. Raisuddin, A. N. M. (1992). Yaḥyā Ibn Yaḥyā al-Maṣmūdī (152—234/769—851): His Contribution to the Study of Ḥadīth Literature in Spain. Islamic Studies, 30(2), 213–217. Rozi, A. I. (1983). The Social Role of Scholars (‘Ulama’) in Islamic Spain: A Study of Medieval Biographical Dictionaries (Trājim) (Ph.D). Boston University Graduate School, Boston. Safran, J. M. (2001). Identity and Differentiation in Ninth-Century al-Andalus. Speculum, 76(3), 573–598. Shiner, L. (1982). Reading Foucault: Anti-Method and the Genealogy of Power-Knowledge. History and Theory, 21(3), 382–398. Torres Balbás, L. (1945). Notas sobre Sevilla en la época musulmana. Al-Andalus, X, 177–196. Watt, W. M., & Cachia, P. (1977). A History of Islamic Spain. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Journal Section Articles
Authors

Author: Muhammad AKMALUDDİN (Primary Author)
Country: Indonesia


Dates

Publication Date : December 27, 2017

EndNote %0 International E-Journal of Advances in Social Sciences THE ORIGIN OF FIQH SCHOOLS IN AL-ANDALUS: FROM QAIRAWAN TO MEDINA %A Muhammad Akmaluddin %T THE ORIGIN OF FIQH SCHOOLS IN AL-ANDALUS: FROM QAIRAWAN TO MEDINA %D 2017 %J IJASOS- International E-journal of Advances in Social Sciences %P 2411-183X-2411-183X %V 3 %N 9 %R doi: 10.18769/ijasos.367255 %U 10.18769/ijasos.367255