Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2023, Cilt: 9 Sayı: 26 - August 2023, 309 - 328, 06.09.2023

Öz

Kaynakça

 • Abn Alfara'u, Qa. 'A. Aleidat Fi 'Usul Alfiqh. Bidun Dar Nashra, Altabeat Althaaniati, 1410hi/ 1990m, Ji2
 • Aibn 'Amiri, Ha. 'A. Altaqrir Waltahbir Ealaa Tahrir Alkamal Abn Alhamami. Dar Alkutub Aleilmiati, Bayrut, Lubnan, Altabeat Althaaniati, 1403hi/ 1983m, Ji1.
 • Abn Qudaamahu, 'A. Ma. Almughni. Maktabat Alqahirati, Bidun Raqm Tabeati, Tarikh Alnashr 1388hi/1968m, Ji1.
 • Abn Najim, Za. Da. Al'ashbah Walnazayir Ealaa Madhhab 'Abi Hanifat Alnueman. Dar Alkutub Aleilmiati, Bayrut, Lubnan, Altabeat Al'uwlaa, 1419hi/ 1999m.
 • 'Abu Shanba, Ea. Washatnawi, Za. Qaeidat Aleadat Mahkamat Watatbiqatuha Fi Hisabat Almasarif Al'iislamiati. Almajalat Al'urduniyat Fi Aldirasat Al'iislamiati, Mij(16), Ea(4), 144h/ 2020.
 • 'Ahmad Sha. Ea. Tafsir Aleaqd Wamadmun Aliailtizam Aleaqdii Wifqan Liqawaeid Al'iithbati, Munsha'at Almaearifi, 2007m.
 • Hazim Sa. Mi. Muhadadat Mustalzamat Aleaqd Fi Alqanun Almadanii Albahraynii: Dirasat Muqaranati. Kuliyat Alhuquqi, Jamieat Aleulum Altatbiqiati, 2020m.
 • Hasanin, Mu. Ha. Aleurf Waleadat Bayn Alsharieat Al'iislamiat Walqanun Alwadei. Dirasat Muqaranati, Dar Alqalami, Dibi, Al'iimarat Alearabiat Almutahidati, Altabeat Al'uwlaa, 1408h / 1988m.
 • Aldirini, Fa. Nazariat Altaeasuf fi Astiemal Alhaqi fi Alfiqh Al'iislami, Muasasat Alrisalat Nashiruna, Bayrut, Lubnan, Altabeat Althaalitha (1434-2013 Mi),
 • Alzarqa, 'A.Mi. Sharh Alqawaeid Alfiqhiati, Dar Alqalami, Dimashqa, Suria, Altabeat Althaaniat 1409hi, 1989m,
 • Alzarkashi, 'A. Ei. Almanthur Fi Alqawaeid Alfiqhiati. Wizarat Al'awqaf Alkuaytiati, Altabeat Althaaniatu, 1405h/1985m, Ji2.
 • Alsabiki, Eu.W. Al'ashbah Walnazayir. Dar Alkutub Aleilmiati, Bayrut, Lubnan, Altabeat Al'uwlaa, 1411hi/ 1991m, Ji1.
 • Alsarukhisi, Mi. 'A. Almabsuta. Dar Almaerifati, Bayrut, Lubnan, Bidun Raqm Tabeati, 1414hi/ 1993m, Ji4.
 • Alsaedi, Ta. S. 'Athar Aleurf Fi Qanun Almueamalat Almadaniat Aleamani. Marquna (Ghayr Matbueatin), 2017m.
 • Alsuyuti, Ea.R. Al'ashbah Walnazayir. Dar Alkutub Aleilmiati, Bayrut, Lubnan, Altabeat Al'uwlaa, 1411hi/ 1991m.
 • Shams Aldiyni, Wa. Durus Fay Aleaqd Wabieid 'Ahkiam Alailtizama. Durus 'Alqaha Fi Mawdueat Alailtizamu, Ealaa Talbat Kuliyat Altijarati, Jamieat Al'iiskandariat, 1960-1961m.
 • Eadila, Ea.Ha. Al'ahkam Alqanuniat Lilniyabat Aliatifaqiati: Dirasat Muqaranati. Masr, Jamieat Almansurati, 2018.
 • Eabd Alrazaaq 'A. Sa. Alwasit Fi Sharh Alqanun Almadanii Aljadida. Altabeat Althaalithati, Minshawrat Alhalabii Alhuquqiati, Dar 'Iihya' Alturath Alearbi, Bayrut, Libinan, 14 J 1.
 • Eabd Alfataah Ea.Ba. Nazariat Aleaqd Wal'iiradat Almunfaridati. Alqahirati, Jamieat Alqahirati, 1984m.
 • Eabd Allah, Ja. Alshart Almustahil Walmukhalif Lilnizam Aleami 'Aw Liladab Fi Alqanun Almadanii. Alqahirati, Almatbaeat Alealamiati, 1985m.
 • Eabd Almuneim Bi. Alnazariat Aleamat Lilialtizami: Masadir Alialtizami. Almaktabat Albahthiat Lildirasat Aleulya, 1985m.
 • Aleuthmani, Mu.Ta. Fiqh Albuyue Ealaa Almadhahib Al'arbaeati, Altabeat Al'uwlaa, 1438-2017, Dar Alqalami, Surya.
 • Aleilwani, Mu. Sa. Aleurf Wa'atharuh Fi Alsharieat Al'iislamiat Walqanun Alwadei, Dirasat Muqaranati, Manshurat Alhalabii Alhuquqiati, Bayrut, Lubnan- Altabeat Al'uwlaa, 2016m.
 • Alqaralatu, 'A. Y. Alqawaeid Alfiqhiat Fi Alqanun Almadanii Al'urduniyi: Dirasat Muqaranat Bialfiqh Al'iislamii Shaklan Wamadmuna. Kuliyat Aldirasat Alfiqhiat Walqanuniati, Jamieat Al Albit, Al'urdunn, 2009m.
 • Alkandi, Ma.Mu. Almueamalat Almaliat Waltatbiq Almueasiru, Altabeat Al'uwlaa, 1426-2005, Maktabat Aljil Alwaeidu, Saltanat Eaman.
 • Allubnaniu, Sa.Ra. Sharh Almijalati, Altabeat Al'uwlaa, 2010, Dar Alkutub Aleilmiati, Lubnan.
 • Muhamad 'Ii. Bi. Alwajiz Fi Masadir Alialtizam Fi Qanun Almueamalat Aleumani. Dar Alnahdat Alearabiati, 1435h/ 2014 Mi,

"AL-UROF" IMPLEMENTATIONS IN SECTION ONE AT THE OMANI CIVIL LAW: A COMPARATIVE STUDY WITH THE EGYPTIAN AND THE JORDANIAN CIVIL LAWS

Yıl 2023, Cilt: 9 Sayı: 26 - August 2023, 309 - 328, 06.09.2023

Öz

This study aimed to discuss: the implementation of custom in the introductory chapter, and the first book of the Omani Civil Transactions Law, personal obligations and rights, and its comparison with the Egyptian civil law and the Jordanian civil law. The study adopted two approaches: the inductive approach and the descriptive analytical approach. The study concluded many results, perhaps foremost among them: The Omani and Jordanian legislators agreed; If there is no text, the court rules in accordance with the provisions of Islamic jurisprudence, and if it does not exist, then according to the general principles of Islamic law, and if it does not exist, then according to custom. As for the Egyptian legislator, he presented the custom over the provisions of Islamic law. The three laws agreed on: Considering custom as a measure of abuse in the use of the right, as well as implementing custom in deciding on the finality of the contract with regard to the payment of the down payment. The Omani legislator agreed with the Jordanian legislator, if the contracting parties did not agree to specify the period, the judge may specify it according to custom, while the Egyptian legislator neglected to regulate the option of the condition. The Omani legislator agrees with the Jordanian legislator in implementing custom in the implementation of the contract. The Egyptian legislator agreed with them in determining the requirements of the contract, but he also dealt with what is among its requirements in accordance with the law, custom and justice according to the nature of the disposition. The first Omani and Jordanian legislator; The attribution of custom in determining what conditions are attached to contracts.

Kaynakça

 • Abn Alfara'u, Qa. 'A. Aleidat Fi 'Usul Alfiqh. Bidun Dar Nashra, Altabeat Althaaniati, 1410hi/ 1990m, Ji2
 • Aibn 'Amiri, Ha. 'A. Altaqrir Waltahbir Ealaa Tahrir Alkamal Abn Alhamami. Dar Alkutub Aleilmiati, Bayrut, Lubnan, Altabeat Althaaniati, 1403hi/ 1983m, Ji1.
 • Abn Qudaamahu, 'A. Ma. Almughni. Maktabat Alqahirati, Bidun Raqm Tabeati, Tarikh Alnashr 1388hi/1968m, Ji1.
 • Abn Najim, Za. Da. Al'ashbah Walnazayir Ealaa Madhhab 'Abi Hanifat Alnueman. Dar Alkutub Aleilmiati, Bayrut, Lubnan, Altabeat Al'uwlaa, 1419hi/ 1999m.
 • 'Abu Shanba, Ea. Washatnawi, Za. Qaeidat Aleadat Mahkamat Watatbiqatuha Fi Hisabat Almasarif Al'iislamiati. Almajalat Al'urduniyat Fi Aldirasat Al'iislamiati, Mij(16), Ea(4), 144h/ 2020.
 • 'Ahmad Sha. Ea. Tafsir Aleaqd Wamadmun Aliailtizam Aleaqdii Wifqan Liqawaeid Al'iithbati, Munsha'at Almaearifi, 2007m.
 • Hazim Sa. Mi. Muhadadat Mustalzamat Aleaqd Fi Alqanun Almadanii Albahraynii: Dirasat Muqaranati. Kuliyat Alhuquqi, Jamieat Aleulum Altatbiqiati, 2020m.
 • Hasanin, Mu. Ha. Aleurf Waleadat Bayn Alsharieat Al'iislamiat Walqanun Alwadei. Dirasat Muqaranati, Dar Alqalami, Dibi, Al'iimarat Alearabiat Almutahidati, Altabeat Al'uwlaa, 1408h / 1988m.
 • Aldirini, Fa. Nazariat Altaeasuf fi Astiemal Alhaqi fi Alfiqh Al'iislami, Muasasat Alrisalat Nashiruna, Bayrut, Lubnan, Altabeat Althaalitha (1434-2013 Mi),
 • Alzarqa, 'A.Mi. Sharh Alqawaeid Alfiqhiati, Dar Alqalami, Dimashqa, Suria, Altabeat Althaaniat 1409hi, 1989m,
 • Alzarkashi, 'A. Ei. Almanthur Fi Alqawaeid Alfiqhiati. Wizarat Al'awqaf Alkuaytiati, Altabeat Althaaniatu, 1405h/1985m, Ji2.
 • Alsabiki, Eu.W. Al'ashbah Walnazayir. Dar Alkutub Aleilmiati, Bayrut, Lubnan, Altabeat Al'uwlaa, 1411hi/ 1991m, Ji1.
 • Alsarukhisi, Mi. 'A. Almabsuta. Dar Almaerifati, Bayrut, Lubnan, Bidun Raqm Tabeati, 1414hi/ 1993m, Ji4.
 • Alsaedi, Ta. S. 'Athar Aleurf Fi Qanun Almueamalat Almadaniat Aleamani. Marquna (Ghayr Matbueatin), 2017m.
 • Alsuyuti, Ea.R. Al'ashbah Walnazayir. Dar Alkutub Aleilmiati, Bayrut, Lubnan, Altabeat Al'uwlaa, 1411hi/ 1991m.
 • Shams Aldiyni, Wa. Durus Fay Aleaqd Wabieid 'Ahkiam Alailtizama. Durus 'Alqaha Fi Mawdueat Alailtizamu, Ealaa Talbat Kuliyat Altijarati, Jamieat Al'iiskandariat, 1960-1961m.
 • Eadila, Ea.Ha. Al'ahkam Alqanuniat Lilniyabat Aliatifaqiati: Dirasat Muqaranati. Masr, Jamieat Almansurati, 2018.
 • Eabd Alrazaaq 'A. Sa. Alwasit Fi Sharh Alqanun Almadanii Aljadida. Altabeat Althaalithati, Minshawrat Alhalabii Alhuquqiati, Dar 'Iihya' Alturath Alearbi, Bayrut, Libinan, 14 J 1.
 • Eabd Alfataah Ea.Ba. Nazariat Aleaqd Wal'iiradat Almunfaridati. Alqahirati, Jamieat Alqahirati, 1984m.
 • Eabd Allah, Ja. Alshart Almustahil Walmukhalif Lilnizam Aleami 'Aw Liladab Fi Alqanun Almadanii. Alqahirati, Almatbaeat Alealamiati, 1985m.
 • Eabd Almuneim Bi. Alnazariat Aleamat Lilialtizami: Masadir Alialtizami. Almaktabat Albahthiat Lildirasat Aleulya, 1985m.
 • Aleuthmani, Mu.Ta. Fiqh Albuyue Ealaa Almadhahib Al'arbaeati, Altabeat Al'uwlaa, 1438-2017, Dar Alqalami, Surya.
 • Aleilwani, Mu. Sa. Aleurf Wa'atharuh Fi Alsharieat Al'iislamiat Walqanun Alwadei, Dirasat Muqaranati, Manshurat Alhalabii Alhuquqiati, Bayrut, Lubnan- Altabeat Al'uwlaa, 2016m.
 • Alqaralatu, 'A. Y. Alqawaeid Alfiqhiat Fi Alqanun Almadanii Al'urduniyi: Dirasat Muqaranat Bialfiqh Al'iislamii Shaklan Wamadmuna. Kuliyat Aldirasat Alfiqhiat Walqanuniati, Jamieat Al Albit, Al'urdunn, 2009m.
 • Alkandi, Ma.Mu. Almueamalat Almaliat Waltatbiq Almueasiru, Altabeat Al'uwlaa, 1426-2005, Maktabat Aljil Alwaeidu, Saltanat Eaman.
 • Allubnaniu, Sa.Ra. Sharh Almijalati, Altabeat Al'uwlaa, 2010, Dar Alkutub Aleilmiati, Lubnan.
 • Muhamad 'Ii. Bi. Alwajiz Fi Masadir Alialtizam Fi Qanun Almueamalat Aleumani. Dar Alnahdat Alearabiati, 1435h/ 2014 Mi,
Toplam 27 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Hukuk Sosyolojisi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Al Saidi Majid Mubarak Issa

Muhammad Naim Bin Omar

Mohamad Asmadi Bin Abdullah

Erken Görünüm Tarihi 6 Eylül 2023
Yayımlanma Tarihi 6 Eylül 2023
Gönderilme Tarihi 14 Temmuz 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023Cilt: 9 Sayı: 26 - August 2023

Kaynak Göster

EndNote Mubarak Issa ASM, Bin Omar MN, Bin Abdullah MA (01 Eylül 2023) "AL-UROF" IMPLEMENTATIONS IN SECTION ONE AT THE OMANI CIVIL LAW: A COMPARATIVE STUDY WITH THE EGYPTIAN AND THE JORDANIAN CIVIL LAWS. IJASOS- International E-journal of Advances in Social Sciences 9 26 309–328.

Contactijasosjournal@hotmail.com

17922

The IJASOS Journal's site and its metadata are licensed under CC BY

Published and Sponsored by OCERINT International © 2015-2024