Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 15, 1448 - 1455, 14.01.2020
https://doi.org/10.18769/18769/ijasos.592117

Öz

Kaynakça

  • Bezryadin S.N. (2003). Osnovnoy nedostatok sensorov sovremennayh tsifrovayh kamer, 2003 (Безрядин С.Н. 2003. Основной недостаток сенсоров современных цифровых камер, 2003). Gruzman I.S., Kirichuk V.S., Kosayh V.P., Peretyagin G.I., Spektor A.A. (2000). Tsifrovaya obrabotka izobrazheniy v informatsionnayh sistemah: Uchebnoe posobie.- Novosibirsk: Izd-vo NGTU, 2000. – 168 (Грузман И.С., Киричук В.С., Косых В.П., Перетягин Г.И., Спектор А.А. 2000. Цифровая обработка изображений в информационных системах: Учебное пособие.- Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2000. – 168). Prett U. (1982). Tsifrovaya obrabotka izobrazheniy. Kn.1. - M.: Mir, 1982 (Прэтт У. 1982. Цифровая обработка изображений. Кн.1. - М.: Мир, 1982). Petrov, Zhivo. (2010). Algoritam za savmestna obrabotka na signali ot GPS I INS s izpolzvane na kalmanov filtar, Nauchni trudove na rusenskiya universitet - 2010, tom 49, seriya 3.2 str.18-22, ISSN 1311-3321 (Петров, Живо. 2010. Алгоритъм за съвместна обработка на сигнали от GPS И INS с използване на калманов филтър, Научни трудове на русенския университет - 2010, том 49, серия 3.2 стр.18-22, ISSN 1311-3321). Petrov, Zhivo. (2010a). Algoritam za savmestna obrabotka na signali ot GPS I INS s izpolzvane na filtar Monte Karlo, Nauchni trudove na rusenskiya universitet - 2010, tom 49, seriya 3.2, str.23-27, ISSN 1311-3321 (Петров, Живо. Алгоритъм за съвместна обработка на сигнали от GPS И INS с използване на филтър Монте Карло, Научни трудове на русенския университет - 2010, том 49, серия 3.2, стр.23-27, ISSN 1311-3321). Petrova, Teodora. (2019). Izsledvane i sintez na algoritmi za obrabotka na radiolokatsionni i optichni izobrazheniya s povisheno kachestvo, Dolna Mitropoliya, 2019, ISBN 978-954-713-117-0 (Петрова, Теодора. Изследване и синтез на алгоритми за обработка на радиолокационни и оптични изображения с повишено качество, Долна Митрополия, 2019, ISBN 978-954-713-117-0). Petrov, Zhivo. (2015). Izsledvane na mikroelektromehanichni inertsialni senzori, Pleven 2015 g, ISBN 978-954-713-107-1 (Петров, Живо. 2015. Изследване на микроелектромеханични инерциални сензори, Плевен 2015 г, ISBN 978-954-713-107-1). Petrov, Zh., Miron, L. (2019а). Opportunities Of a Genetic Algorithm For Static Calibration Of MEMS Accelerometers, International Scientific Conference Aviation Faculty, National Military University, 2019, p. 246, ISBN 978-954-713-123-1. Fisenko V. T., Fisenko T. Yu. (2008). Kompyyuternaya obrabotka i razpoznavanie izobrazheniy, Sank-Peterburg, ITMO, 2008 (Фисенко В. Т., Фисенко Т. Ю. 2008. Компьютерная обработка и разпознавание изображений, Санк-Петербург, ИТМО, 2008). Antonov S. I. (2017). Comparative analysis of the armament and equipment support modules in the field of command and control information systems of NATO armies, International Scientific Journal "Security & Future“, Year I, Issue 4, p.p. 163-167, 2017, WEB ISSN 2535-082X; PRINT ISSN 2535-0668. Antonov S. I. (2018). Researching the capabilities of information technologies for education in design, 3D modeling and visualization of the working principles of specific armament elements, International Scientific Journal „Mathematical modeling 2018“, Year 2, Issue 4, 2018, p.p. 156-159, ISSN (PRINT) 2535-0986, ISSN (WEB) 2603-2929. Novakova, A., Enimanev, K., Andonov, K. (2007). Izsledvane na netnite ikonomii na energiya ot atmosferniya vazduh pri sahranenie na produktsiya. // Nauchno spisanie za selskostopanska i gorska tehnika, Ekologiya i badeshte, Sofiya, 6, 2007, 3, s. 3-13, ISSN 1312-0751 (Новакова, А., Ениманев, К., Андонов, К. Изследване на нетните икономии на енергия от атмосферния въздух при съхранение на продукция. // Научно списание за селскостопанска и горска техника, Екология и бъдеще, София, 6, 2007, 3, с. 3-13, ISSN 1312-0751). Enimanev, Krasimir. (2007a). Algoritam i programa za optimalno orazmeryavane izolatsiyata na energoikonomichni stopanski sgradi. // Selskostopanska tehnika, Sofiya, XLIV, 3/ 2007, s. 29-36, ISSN 0037-1718 (Ениманев, Красимир. Алгоритъм и програма за оптимално оразмеряване изолацията на енергоикономични стопански сгради. // Селскостопанска техника, София, XLIV, 3/ 2007, с. 29-36, ISSN 0037-1718). Enimanev, Krasimir. (2007b). Mehanizatsiya i avtomatizatsiya v zhivotnovadstvoto. // Selskostopanska tehnika, Sofiya, XLIV, 3/ 2007, s. 29-36, ISSN 0037-1718 (Ениманев, Красимир. Механизация и автоматизация в животновъдството. // Селскостопанска техника, София, XLIV, 3/ 2007, с. 29-36, ISSN 0037-1718). Enimanev, Krasimir. (2016). Kompleksna prostranstvena zavisimost na infrastrukturnite elementi pri planirano izgrazhdane na teritorialnite sistemi. // Mezhdunarodna nauchna konferentsiya, Ikonomichesko blagosastoyanie chrez spodelyane na znaniya, 09-10 noemvri 2016, Svishtov, 1, 2016, s. 331-335, ISBN 978-954-23-1185-0 (Ениманев, Красимир. Комплексна пространствена зависимост на инфраструктурните елементи при планирано изграждане на териториалните системи. // Международна научна конференция, Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания, 09-10 ноември 2016, Свищов, 1, 2016, с. 331-335, ISBN 978-954-23-1185-0). Enimanev, Krasimir. (2019b). Energoefektivno osiguryavane na mikroklimata v zatvoreni agrarni sgradi chrez unifitsirani modulni elementi. Fakultet „Aviatsionen“, Natsionalen Voenen Universitet „Vasil Levski“, Dolna Mitropoliya, 2019, 224 str., ISBN 978-954-713-130-9 (Ениманев, Красимир. Енергоефективно осигуряване на микроклимата в затворени аграрни сгради чрез унифицирани модулни елементи. Факултет „Авиационен“, Национален Военен Университет „Васил Левски“, Долна Митрополия, 2019, 224 стр., ISBN 978-954-713-130-9).

ANALYSIS OF THE METHODS FOR REGISTRATION OF IMAGES RECEIVED FROM THE INFORMATION SYSTEMS OF NON-MOTORIZED AIRCRAFTS

Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 15, 1448 - 1455, 14.01.2020
https://doi.org/10.18769/18769/ijasos.592117

Öz

The non-motorized air systems for intelligence, monitoring and control of the earth surface have gained currency and are used for various tactic flight’s tasks and missions. The non-motorized aircrafts (NMA) and the air-monitoring systems that include board and land part are key elements of these systems. The world experience in using NMA for these uses shows that they are most suitable where the exploitation conditions are very extreme and there is an unacceptable risk for operations of piloted aviation. Such are intelligence and observation of strictly guarded sites, zones, where military operations are conducted as well as regions with large scale fires and floods. The use of people in these conditions is connected with actual threat for their lives and practically, NMA as a tool for collecting and processing of information is irreplaceable.

Kaynakça

  • Bezryadin S.N. (2003). Osnovnoy nedostatok sensorov sovremennayh tsifrovayh kamer, 2003 (Безрядин С.Н. 2003. Основной недостаток сенсоров современных цифровых камер, 2003). Gruzman I.S., Kirichuk V.S., Kosayh V.P., Peretyagin G.I., Spektor A.A. (2000). Tsifrovaya obrabotka izobrazheniy v informatsionnayh sistemah: Uchebnoe posobie.- Novosibirsk: Izd-vo NGTU, 2000. – 168 (Грузман И.С., Киричук В.С., Косых В.П., Перетягин Г.И., Спектор А.А. 2000. Цифровая обработка изображений в информационных системах: Учебное пособие.- Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2000. – 168). Prett U. (1982). Tsifrovaya obrabotka izobrazheniy. Kn.1. - M.: Mir, 1982 (Прэтт У. 1982. Цифровая обработка изображений. Кн.1. - М.: Мир, 1982). Petrov, Zhivo. (2010). Algoritam za savmestna obrabotka na signali ot GPS I INS s izpolzvane na kalmanov filtar, Nauchni trudove na rusenskiya universitet - 2010, tom 49, seriya 3.2 str.18-22, ISSN 1311-3321 (Петров, Живо. 2010. Алгоритъм за съвместна обработка на сигнали от GPS И INS с използване на калманов филтър, Научни трудове на русенския университет - 2010, том 49, серия 3.2 стр.18-22, ISSN 1311-3321). Petrov, Zhivo. (2010a). Algoritam za savmestna obrabotka na signali ot GPS I INS s izpolzvane na filtar Monte Karlo, Nauchni trudove na rusenskiya universitet - 2010, tom 49, seriya 3.2, str.23-27, ISSN 1311-3321 (Петров, Живо. Алгоритъм за съвместна обработка на сигнали от GPS И INS с използване на филтър Монте Карло, Научни трудове на русенския университет - 2010, том 49, серия 3.2, стр.23-27, ISSN 1311-3321). Petrova, Teodora. (2019). Izsledvane i sintez na algoritmi za obrabotka na radiolokatsionni i optichni izobrazheniya s povisheno kachestvo, Dolna Mitropoliya, 2019, ISBN 978-954-713-117-0 (Петрова, Теодора. Изследване и синтез на алгоритми за обработка на радиолокационни и оптични изображения с повишено качество, Долна Митрополия, 2019, ISBN 978-954-713-117-0). Petrov, Zhivo. (2015). Izsledvane na mikroelektromehanichni inertsialni senzori, Pleven 2015 g, ISBN 978-954-713-107-1 (Петров, Живо. 2015. Изследване на микроелектромеханични инерциални сензори, Плевен 2015 г, ISBN 978-954-713-107-1). Petrov, Zh., Miron, L. (2019а). Opportunities Of a Genetic Algorithm For Static Calibration Of MEMS Accelerometers, International Scientific Conference Aviation Faculty, National Military University, 2019, p. 246, ISBN 978-954-713-123-1. Fisenko V. T., Fisenko T. Yu. (2008). Kompyyuternaya obrabotka i razpoznavanie izobrazheniy, Sank-Peterburg, ITMO, 2008 (Фисенко В. Т., Фисенко Т. Ю. 2008. Компьютерная обработка и разпознавание изображений, Санк-Петербург, ИТМО, 2008). Antonov S. I. (2017). Comparative analysis of the armament and equipment support modules in the field of command and control information systems of NATO armies, International Scientific Journal "Security & Future“, Year I, Issue 4, p.p. 163-167, 2017, WEB ISSN 2535-082X; PRINT ISSN 2535-0668. Antonov S. I. (2018). Researching the capabilities of information technologies for education in design, 3D modeling and visualization of the working principles of specific armament elements, International Scientific Journal „Mathematical modeling 2018“, Year 2, Issue 4, 2018, p.p. 156-159, ISSN (PRINT) 2535-0986, ISSN (WEB) 2603-2929. Novakova, A., Enimanev, K., Andonov, K. (2007). Izsledvane na netnite ikonomii na energiya ot atmosferniya vazduh pri sahranenie na produktsiya. // Nauchno spisanie za selskostopanska i gorska tehnika, Ekologiya i badeshte, Sofiya, 6, 2007, 3, s. 3-13, ISSN 1312-0751 (Новакова, А., Ениманев, К., Андонов, К. Изследване на нетните икономии на енергия от атмосферния въздух при съхранение на продукция. // Научно списание за селскостопанска и горска техника, Екология и бъдеще, София, 6, 2007, 3, с. 3-13, ISSN 1312-0751). Enimanev, Krasimir. (2007a). Algoritam i programa za optimalno orazmeryavane izolatsiyata na energoikonomichni stopanski sgradi. // Selskostopanska tehnika, Sofiya, XLIV, 3/ 2007, s. 29-36, ISSN 0037-1718 (Ениманев, Красимир. Алгоритъм и програма за оптимално оразмеряване изолацията на енергоикономични стопански сгради. // Селскостопанска техника, София, XLIV, 3/ 2007, с. 29-36, ISSN 0037-1718). Enimanev, Krasimir. (2007b). Mehanizatsiya i avtomatizatsiya v zhivotnovadstvoto. // Selskostopanska tehnika, Sofiya, XLIV, 3/ 2007, s. 29-36, ISSN 0037-1718 (Ениманев, Красимир. Механизация и автоматизация в животновъдството. // Селскостопанска техника, София, XLIV, 3/ 2007, с. 29-36, ISSN 0037-1718). Enimanev, Krasimir. (2016). Kompleksna prostranstvena zavisimost na infrastrukturnite elementi pri planirano izgrazhdane na teritorialnite sistemi. // Mezhdunarodna nauchna konferentsiya, Ikonomichesko blagosastoyanie chrez spodelyane na znaniya, 09-10 noemvri 2016, Svishtov, 1, 2016, s. 331-335, ISBN 978-954-23-1185-0 (Ениманев, Красимир. Комплексна пространствена зависимост на инфраструктурните елементи при планирано изграждане на териториалните системи. // Международна научна конференция, Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания, 09-10 ноември 2016, Свищов, 1, 2016, с. 331-335, ISBN 978-954-23-1185-0). Enimanev, Krasimir. (2019b). Energoefektivno osiguryavane na mikroklimata v zatvoreni agrarni sgradi chrez unifitsirani modulni elementi. Fakultet „Aviatsionen“, Natsionalen Voenen Universitet „Vasil Levski“, Dolna Mitropoliya, 2019, 224 str., ISBN 978-954-713-130-9 (Ениманев, Красимир. Енергоефективно осигуряване на микроклимата в затворени аграрни сгради чрез унифицирани модулни елементи. Факултет „Авиационен“, Национален Военен Университет „Васил Левски“, Долна Митрополия, 2019, 224 стр., ISBN 978-954-713-130-9).

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Venelin TERZİEV
Bulgaria


Teodora PETROVA
Bulgaria

Yayımlanma Tarihi 14 Ocak 2020
Başvuru Tarihi 27 Ekim 2019
Kabul Tarihi 14 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 15

Kaynak Göster

EndNote %0 International E-Journal of Advances in Social Sciences ANALYSIS OF THE METHODS FOR REGISTRATION OF IMAGES RECEIVED FROM THE INFORMATION SYSTEMS OF NON-MOTORIZED AIRCRAFTS %A Venelin Terziev , Teodora Petrova %T ANALYSIS OF THE METHODS FOR REGISTRATION OF IMAGES RECEIVED FROM THE INFORMATION SYSTEMS OF NON-MOTORIZED AIRCRAFTS %D 2020 %J IJASOS- International E-journal of Advances in Social Sciences %P 2411-183X-2411-183X %V 5 %N 15 %R doi: 10.18769/18769/ijasos.592117 %U 10.18769/18769/ijasos.592117

Contactijasosjournal@hotmail.com

17922

The IJASOS Journal's site and its metadata are licensed under CC BY

Published and Sponsored by OCERINT International © 2015-2022