Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 14, 779 - 789, 15.09.2019
https://doi.org/10.18769/ijasos.592292

Öz

Kaynakça

  • Bertholet, Alfred (1995) Dicţionarul religiilor, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi Bezançon, Alain (1996) Imaginea interzisă. Istoria intelectuală a iconoclasmului de la Platon la Kandinsky, Editura Humanitas, Bucureşti Biblia sau Sfânta Scriptură (2008) Tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti Botezatu, Bogdan (2013) Cultul divin şi imaginea. Teologia şi funcţia liturgică a icoanei, Editura Andreiană, Sibiu Branişte, Ene (1962) Iconografia creştină ca disciplină de studiu şi cercetare. Obiectul, scopul şi importanţa ei. Discipline înrudite şi auxiliare. Literatura ei principală în Studii Teologice, Seria a II-a, XIV, Nr. 5-6 Branişte, Ene (1979) Mai multă grija pentru forma arhitectonică a bisericilor ortodoxe în Biserica Ortodoxă Română, XCVIII, Nr. 9-12 Branişte, Ene (1993) Liturgica generală cu noţiuni de artă bisericească, arhitectură şi pictură creştină, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti Bria, Ion (1994) Dicţionar de teologie ortodoxă A-Z, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti Chifăr, Nicolae (2000) Poate fi considerat Sfântul Epifanie al Salaminei un promotor al iconoclasmului? în Teologie şi Viaţă, Serie Nouă, Anul X (LXXVI), Nr. 1-6, Editura Trinitas, Iaşi Clement, Olivier (1996) Trupul morţii şi al slavei, Editura Christiana, Bucureşti Clement, Olivier (1998) Pour une theologie de la beaute în Contacts, Tom L.L No. 181, I-er Trimestre Constantin, Elisabeta (1999) Icoana ca prezenţă în Vestitorul Ortodoxiei, 1 noiembrie Damaschin, Ioan (1993) Dogmatica, Ediţia a II-a, Editura Scripta, Bucureşti Dejaife, E. (1963) Les saints icônes, 3-e éd. Revue et augumentée, Chevetogne Diehl, Charles (1926) Manuel d’art byzantin, Paris Dionisie din Furna (2000) Erminia picturii bizantine, Editura Sofia, Bucureşti Dwirnyk, J. (1960) Le role de l’iconostase dans le culte divin în Theologia Montis Regii, XIII, Montreal Evdochimov, Michel (1995) Approche iconographique de la notion de jugerment în Contacts, XL, No. 171, 3-e Trimestre Evdochimov, Paul (1993) Arta icoanei, o teologie a frumuseţii, Editura Meridiane, Bucureşti Florenski, Pavel (1994) Iconostasul, Editura Anastasia, Bucureşti Giugea, Gheorghiţa Daniela (2016) The Frescoes of Biserica Domneasca in Curtea de Arges. A Reflection of the Mosaics from Chora, Constantinople în International E-journal of Advances in Social Sciences, Vol. II, DOI: 10.18769/ijasos.25759 Grecu, Dorin (2016) The Decorative Design in Brancovenian Painting în Internation E-Journal of Advances în Social Sciences, Vol. II, Issue 5, August, DOI: 10.18769/ijasos.64169 Hackel, A. (1940) Gestalt und symbolik des morgenlãndisches Kirchenbaues în vol. Morgenlãndisches Christentum, Paderbon Ioan din Kronştadt (1996) Liturghia: cerul pe pământ, Editura Deisis, Sibiu Ion, Paraschiv (1968) Actualităţi teologice. Despre înţelesul autentic al icoanelor ortodoxe în Mitropolia Olteniei, XX, Nr. 5-6 Lazarev, Victor (1960) Mozaicurile Sfintei Sofia din Kiev, Moscova Leonte, Constantin (2008) Ascensiuni duhovniceşti, Editura Filocalia, Roman Marion Jean, Luc (2000) Crucea vizibilului. Tablou, televiziune, icoană – o privire fenomenologică, Editura Deisis, Sibiu Mariotti, P. (1987) Image în Dictionnaire de la vie spirituelle, Les Editions du Cerf, Paris Mateos, Juan (2014) Celebrarea Cuvântului în Liturghia bizantină, Editura Renaşterea, Cluj Napoca Maximovici, Bogdan, Melniciuc-Puică, Nicoleta (1999-2000) Studiu comparativ asupra tehnicilor de pictură murală apuseană şi românească în vol. Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Serie Nouă, Teologie, Tomul 5, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi Moise, Victor (1990) Icoana în lumina învăţăturii Sfintei Scripturi în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, LXVI, Nr. 4 Necula, Constantin (2006) Împreună spre întâia spovedanie. Scurte schiţe în metodologia procesului duhovnicesc, Editura Agnos Sibiu Necula, Nicolae (1990) Semnificaţia simbolico-teologică a lăcaşului de cult după tâlcuitorii bizantini ai cultului ortodox în Biserica Ortodoxă Română, CVIII, Nr. 7-10 Petrescu, Nicolae (1974) Sfântul Gherman. Descrierea Bisericii şi explicarea tainică a Sfintei Liturghii în Mitropolia Olteniei, XXVI, Nr. 9-10 Slăvescu, Micaela, Mihăescu, Cârsteanu Sanda, Giroveanu, Iulia (1992), Dicţionar francez-român, Editura Mandera, Bucureşti Stăniloae, Dumitru (1982) Idolul ca chip al naturii divinizate şi icoana ca fereastră spre transcendenţa dumnezeiască în Ortodoxia, XXXIV, Nr. 1 Ştefănescu, I.D. (1929) L’evolution de la peinture religieuse en Bucovia et en Moldavie… Nouvelles recherches. Etude iconographique, Paris Ştefănescu, I.D. (1936) L’illustrion des Liturgies, dans l’art de Byzance et de l’Orient, Bruxelles Ştefănescu, I.D. (1973) Iconografia artei bizantine şi a picturii feudale româneşti, Editura Meridiane, Bucureşti Tafrali, O. (1931) Monuments byzantins de Curtea de Arges, Paris Taft, R. (2008) Ritul bizantin, Editura Reîntregirea, Alba Iulia Teodorescu, Toma (1865) Tractat asupra tuturor dogmelor credinţei noastre ortodoxe, Bucureşti Trubetskoi, E.N. (1999) Trei eseuri despre icoană, Editura Anastasia, Bucureşti Uspenski, Leonid (1964) Problema iconostasului în Mitropolia Banatului, XV, Nr. 1-3 Vatamanu, N. (1965) Contribuţii la istoricul Bisericii Domneşti de la Argeş în Mitropolia Olteniei, Nr. 8-9

THE ICONOGRAPHIC CANON OF ORTHODOX CHURCHES: HISTORY, EVOLUTION, SYMBOLISM

Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 14, 779 - 789, 15.09.2019
https://doi.org/10.18769/ijasos.592292

Öz

For Orthodox churches, iconography represents the way in which believers are helped to fulfil the purpose for which they were created, that is, the attainment of perfection in the mystical union with God through prayer and the grace of the Holy Mysteries. The painting of Orthodox churches is, in fact, a kind of theology painted in images. The paintings are not a simple means of decorating the place of worship, so as to delight the eye and satisfy the aesthetic sense of the viewers, but, furthermore, they give voice to the monuments. The painted icon has a special significance. It presents to us not the habitual face of man, rotten and mortal, but the glorious and eternal face. It is not the earthly body, but the transfigured, pnevmatized body that it depicts. This is the body that is permeated by the uncreated divine energies of the Holy Spirit, the new body after the resurrection.

Contingency is not part of the Orthodox churches' painting plan, but, instead, rule and orderliness hold a place of honour. Depending on the inner and outer chambers of the churches, there is an iconographic system, program or pattern that shows the church painters which faces or scenes can be painted in each of these chambers. This system or program was not fixed and uniform but formed gradually, it varied by epoch and region, according to the evolution of religious architecture, depending on the variety of architectural types, the dimensions of the churches and the surface to be painted. The iconography of the Orthodox churches aims to integrate everything into the liturgical mystery so that, besides the sacred ministries, it all forms an expectation of the Holy Mysteries.

Kaynakça

  • Bertholet, Alfred (1995) Dicţionarul religiilor, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi Bezançon, Alain (1996) Imaginea interzisă. Istoria intelectuală a iconoclasmului de la Platon la Kandinsky, Editura Humanitas, Bucureşti Biblia sau Sfânta Scriptură (2008) Tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti Botezatu, Bogdan (2013) Cultul divin şi imaginea. Teologia şi funcţia liturgică a icoanei, Editura Andreiană, Sibiu Branişte, Ene (1962) Iconografia creştină ca disciplină de studiu şi cercetare. Obiectul, scopul şi importanţa ei. Discipline înrudite şi auxiliare. Literatura ei principală în Studii Teologice, Seria a II-a, XIV, Nr. 5-6 Branişte, Ene (1979) Mai multă grija pentru forma arhitectonică a bisericilor ortodoxe în Biserica Ortodoxă Română, XCVIII, Nr. 9-12 Branişte, Ene (1993) Liturgica generală cu noţiuni de artă bisericească, arhitectură şi pictură creştină, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti Bria, Ion (1994) Dicţionar de teologie ortodoxă A-Z, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti Chifăr, Nicolae (2000) Poate fi considerat Sfântul Epifanie al Salaminei un promotor al iconoclasmului? în Teologie şi Viaţă, Serie Nouă, Anul X (LXXVI), Nr. 1-6, Editura Trinitas, Iaşi Clement, Olivier (1996) Trupul morţii şi al slavei, Editura Christiana, Bucureşti Clement, Olivier (1998) Pour une theologie de la beaute în Contacts, Tom L.L No. 181, I-er Trimestre Constantin, Elisabeta (1999) Icoana ca prezenţă în Vestitorul Ortodoxiei, 1 noiembrie Damaschin, Ioan (1993) Dogmatica, Ediţia a II-a, Editura Scripta, Bucureşti Dejaife, E. (1963) Les saints icônes, 3-e éd. Revue et augumentée, Chevetogne Diehl, Charles (1926) Manuel d’art byzantin, Paris Dionisie din Furna (2000) Erminia picturii bizantine, Editura Sofia, Bucureşti Dwirnyk, J. (1960) Le role de l’iconostase dans le culte divin în Theologia Montis Regii, XIII, Montreal Evdochimov, Michel (1995) Approche iconographique de la notion de jugerment în Contacts, XL, No. 171, 3-e Trimestre Evdochimov, Paul (1993) Arta icoanei, o teologie a frumuseţii, Editura Meridiane, Bucureşti Florenski, Pavel (1994) Iconostasul, Editura Anastasia, Bucureşti Giugea, Gheorghiţa Daniela (2016) The Frescoes of Biserica Domneasca in Curtea de Arges. A Reflection of the Mosaics from Chora, Constantinople în International E-journal of Advances in Social Sciences, Vol. II, DOI: 10.18769/ijasos.25759 Grecu, Dorin (2016) The Decorative Design in Brancovenian Painting în Internation E-Journal of Advances în Social Sciences, Vol. II, Issue 5, August, DOI: 10.18769/ijasos.64169 Hackel, A. (1940) Gestalt und symbolik des morgenlãndisches Kirchenbaues în vol. Morgenlãndisches Christentum, Paderbon Ioan din Kronştadt (1996) Liturghia: cerul pe pământ, Editura Deisis, Sibiu Ion, Paraschiv (1968) Actualităţi teologice. Despre înţelesul autentic al icoanelor ortodoxe în Mitropolia Olteniei, XX, Nr. 5-6 Lazarev, Victor (1960) Mozaicurile Sfintei Sofia din Kiev, Moscova Leonte, Constantin (2008) Ascensiuni duhovniceşti, Editura Filocalia, Roman Marion Jean, Luc (2000) Crucea vizibilului. Tablou, televiziune, icoană – o privire fenomenologică, Editura Deisis, Sibiu Mariotti, P. (1987) Image în Dictionnaire de la vie spirituelle, Les Editions du Cerf, Paris Mateos, Juan (2014) Celebrarea Cuvântului în Liturghia bizantină, Editura Renaşterea, Cluj Napoca Maximovici, Bogdan, Melniciuc-Puică, Nicoleta (1999-2000) Studiu comparativ asupra tehnicilor de pictură murală apuseană şi românească în vol. Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Serie Nouă, Teologie, Tomul 5, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi Moise, Victor (1990) Icoana în lumina învăţăturii Sfintei Scripturi în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, LXVI, Nr. 4 Necula, Constantin (2006) Împreună spre întâia spovedanie. Scurte schiţe în metodologia procesului duhovnicesc, Editura Agnos Sibiu Necula, Nicolae (1990) Semnificaţia simbolico-teologică a lăcaşului de cult după tâlcuitorii bizantini ai cultului ortodox în Biserica Ortodoxă Română, CVIII, Nr. 7-10 Petrescu, Nicolae (1974) Sfântul Gherman. Descrierea Bisericii şi explicarea tainică a Sfintei Liturghii în Mitropolia Olteniei, XXVI, Nr. 9-10 Slăvescu, Micaela, Mihăescu, Cârsteanu Sanda, Giroveanu, Iulia (1992), Dicţionar francez-român, Editura Mandera, Bucureşti Stăniloae, Dumitru (1982) Idolul ca chip al naturii divinizate şi icoana ca fereastră spre transcendenţa dumnezeiască în Ortodoxia, XXXIV, Nr. 1 Ştefănescu, I.D. (1929) L’evolution de la peinture religieuse en Bucovia et en Moldavie… Nouvelles recherches. Etude iconographique, Paris Ştefănescu, I.D. (1936) L’illustrion des Liturgies, dans l’art de Byzance et de l’Orient, Bruxelles Ştefănescu, I.D. (1973) Iconografia artei bizantine şi a picturii feudale româneşti, Editura Meridiane, Bucureşti Tafrali, O. (1931) Monuments byzantins de Curtea de Arges, Paris Taft, R. (2008) Ritul bizantin, Editura Reîntregirea, Alba Iulia Teodorescu, Toma (1865) Tractat asupra tuturor dogmelor credinţei noastre ortodoxe, Bucureşti Trubetskoi, E.N. (1999) Trei eseuri despre icoană, Editura Anastasia, Bucureşti Uspenski, Leonid (1964) Problema iconostasului în Mitropolia Banatului, XV, Nr. 1-3 Vatamanu, N. (1965) Contribuţii la istoricul Bisericii Domneşti de la Argeş în Mitropolia Olteniei, Nr. 8-9

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gheorghe GÎRBEA
Romania

Yayımlanma Tarihi 15 Eylül 2019
Başvuru Tarihi 15 Temmuz 2019
Kabul Tarihi 5 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 14

Kaynak Göster

EndNote %0 International E-Journal of Advances in Social Sciences THE ICONOGRAPHIC CANON OF ORTHODOX CHURCHES: HISTORY, EVOLUTION, SYMBOLISM %A Gheorghe Gîrbea %T THE ICONOGRAPHIC CANON OF ORTHODOX CHURCHES: HISTORY, EVOLUTION, SYMBOLISM %D 2019 %J IJASOS- International E-journal of Advances in Social Sciences %P 2411-183X-2411-183X %V 5 %N 14 %R doi: 10.18769/ijasos.592292 %U 10.18769/ijasos.592292

Contactijasosjournal@hotmail.com

17922

The IJASOS Journal's site and its metadata are licensed under CC BY

Published and Sponsored by OCERINT International © 2015-2022