Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

THE RATIONALITY OF CREATION IN ORTHODOX THEOLOGY

Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 14, 768 - 778, 15.09.2019
https://doi.org/10.18769/ijasos.592290

Öz

Orthodox theology sees the rational world or the world through which the Reason after which all were brought to existence emerges as an extension of the common being of the Persons of the Holy Trinity. This does not in any way mean a form of pantheism, but rather the assertion of the world as rationality imprinted with the image of the Logos, the One that gathers and embodies the rationale of the whole existence. As the world is created by the Word through the word and man is the face of the Word, it results from here that the world is a means, a medium of dialogue between man and Word. By meditating and knowing the world and oneself in its rationality, man becomes acquainted with the Son, or in other words, he gets to know the world and oneself through the Son, and that is how man also reaches the Father, for he is made “after the image of” the Father; and everything is done through the Holy Spirit. Man is created by a special action of God following the counsel of the Divine Persons, which shows that man is created as a community hypostasis, as a dialogue hypostasis, a subject of communion, but following the pattern of the One who created him: man is imprinted with the community face of the Logos as perfect love. Man is created after the image of the Trinity and requires itself after the Trinity, this being shown both in the horizontal relationship of man with the fellow human beings and in the vertical one, in his permanent tension after the Personal Absolute. As the world is created by Word through the word, and man is the face of the Word, it results from here that the world is a means, a medium of the dialogue between man and Word.

The present study highlights the importance of teaching about the rationality of creation in Orthodox theology, with reference to the inter-human relations, as well as to the spiritual life of man.

Kaynakça

  • Bria, Père, Ion (1979) Hommage au Père Dumitru Staniloae a l’occasion de son soixante-quinzième anniversaire în Contacts. Revue orthodoxe de spiritualité et de théologie, XXXIE Année, No. 108, 1er trimester Buchiu, Pr. conf. dr., Ştefan (2002) Cunoaşterea apofatică în gândirea Părintelui Staniloae, Editura Libra®, Bucureşti Costa de Beauregard, Preot, Marc-Antoine, Staniloae, Preot, Dumitru (2007) Mică dogmatică vorbită. Dialoguri la Cernica, Ediţia a III-a, Traducere de Maria-Cornelia Ică jr., Editura Deisis, Sibiu Frunză, Sandu (1999) Iubirea şi transcendenţa. O introducere la problema spaţiului median al experienţei religioase în Iudaism şi Creştinismul Răsăritean, Prefaţă de Prof. dr. Kallós Nicolae, Editura Dacia, Cluj-Napoca Habets, Myk (2009) Theosis in the Theology of Thomas Torrance, Ashgate Publishing Group, Abingdon Popescu, Pr. prof. dr., Dumitru (1993) Raţionalitatea creaţiei şi implicaţiile ei în Ortodoxia (Preot acad. Prof. dr. Dumitru Staniloae (1903-1993). O teologie pentru lumea contemporană), anul XLV nr. 3-4 iulie-decembrie Popescu, Pr. prof. dr., Dumitru (2005) Iisus Hristos Pantocrator, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti Sfântul Atanasie cel Mare (1987) Scrieri, Partea I, Cuvânt împotriva elinilor, Cuvânt despre întruparea Cuvântului, Trei cuvinte împotriva arienilor, în colecţia P.S.B. nr. 15, Traducere din greceşte, introducere şi note de Pr. prof. dr. D. Staniloae, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti Sfântul Chiril al Alexandriei, Scrieri, Partea a patra, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, în colecţia P.S.B. nr. 41, Traducere, introducere şi note de Preotul profesor Dumitru Staniloae, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti Sfântul Dionisie Areopagitul (1996) Opere complete şi scoliile Sfântului Maxim Mărturisitorul, Traducere, introducere şi note de Pr. Dumitru Staniloae, Ediţie îngrijită de Constanţa Costea, Editura Paideia, Bucureşti Sfântul Grigorie de Nyssa (1998) Marele cuvânt catehetic, traducere din limba greacă de Grigorie Teodorescu, Editura Sophia, Bucureşti Sfântul Grigorie Palama (2000) Omilii, volumul I, cu o introducere de Părintele Galeriu, traducere din limba greacă de Dr. Constantin Daniel revăzută de Laura Pătraşcu şi restilizată de Răzvan Codrescu, Editura Anastasia, Bucureşti Sfântul Maxim Mărturisitorul (2006) Ambigua, Traducere din limba greacă veche, introducere şi note de Preotul profesor Dumitru Staniloae, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti Sfântul Vasile cel Mare (2004) Omilii la Hexaimeron, Traducere şi note de Pr. Dumitru Fecioru, Editura Sofia, Bucureşti Staniloae, Père-Professeur, Dumitru (1975) La centralité du Christ dans la théologie, dans la spiritualité et dans la mission orthodoxe în Contacts. Revue orthodoxe de spiritualité et de théologie, No. 92 Staniloae, D. (1938) Cuvântul şi mistica iubirii în Gândirea, Anul XVII, Nr. 4, aprilie Staniloae, D. (1941) Temeiurile eterne ale mântuirii în Gândirea, Anul XX, nr. 8, octombrie Staniloae, Pr. prof. dr., Dumitru (1963) Comunitate prin iubire în Ortodoxia, Anul XV, Nr. 1, ianuarie-martie Staniloae, Pr. prof. dr., Dumitru (1970) Temeiurile teologice ale ierarhiei şi ale sinodalităţii ei în Studii Teologice, Seria a II-a, Anul XXII, Nr. 3-4, martie-aprilie Staniloae, Pr. prof. dr., Dumitru (1990) Studii de Teologie Dogmatică Ortodoxă, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova Staniloae, Pr. prof. dr., Dumitru (1991) Atragerea ierarhică a lumii spre Sfânta Treime prin Cuvântul lui Dumnezeu făcut om, în Mitropolia Olteniei, Serie nouă, Anul XLIII, Nr. 2, Martie-Aprilie Staniloae, Pr. prof. dr., Dumitru (1991) Cuvântul creator şi mântuitor şi veşnic înnoitor, în Mitropolia Olteniei, Anul XLIII, nr. 1 Staniloae, Pr. prof. dr., Dumitru (1995) Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, volumul II, Ediţie îngrijită de Camil Marius Dădârlat, Editura Cristal, Bucureşti Staniloae, Pr. prof. dr., Dumitru (1996) Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, Ediţia a doua, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti Staniloae, Pr. prof. dr., Dumitru (2005) Sensul ascezei monahale, Editura Reîntregirea, Alba Iulia Staniloae, Pr. prof., D. (1957) Simbolul ca anticipare şi temei al posibilităţii icoanei în Studii Teologice, Seria a II-a, Anul VII, Nr. 7-8, septembrie-octombrie Staniloae, Pr. prof., D. (1977) Dinamica creaţiei în Biserică în Ortodoxia, Anul XXIX, Nr. 3-4, iulie-decembrie Staniloae, Pr. prof., D. (1977) Natura sinodicităţii în Studii Teologice, Seria a II-a, Anul XXIX, Nr. 9-10, noiembrie-decembrie Steenberg, M.C., Irinaeus on Creation. The Cosmic Christ and the Saga of Redemption in Boeft, J. den, Oort, J. van, Ehrman, B.D., Runia, D.T., Scholten, C., Winden, J.C.M. van (editors) (2008), Supplements to Vigiliae Christianae. Texts and Studies of Early Christian Life and Language, volume 91, Brill Academic Publishers, Boston

Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 14, 768 - 778, 15.09.2019
https://doi.org/10.18769/ijasos.592290

Öz

Kaynakça

  • Bria, Père, Ion (1979) Hommage au Père Dumitru Staniloae a l’occasion de son soixante-quinzième anniversaire în Contacts. Revue orthodoxe de spiritualité et de théologie, XXXIE Année, No. 108, 1er trimester Buchiu, Pr. conf. dr., Ştefan (2002) Cunoaşterea apofatică în gândirea Părintelui Staniloae, Editura Libra®, Bucureşti Costa de Beauregard, Preot, Marc-Antoine, Staniloae, Preot, Dumitru (2007) Mică dogmatică vorbită. Dialoguri la Cernica, Ediţia a III-a, Traducere de Maria-Cornelia Ică jr., Editura Deisis, Sibiu Frunză, Sandu (1999) Iubirea şi transcendenţa. O introducere la problema spaţiului median al experienţei religioase în Iudaism şi Creştinismul Răsăritean, Prefaţă de Prof. dr. Kallós Nicolae, Editura Dacia, Cluj-Napoca Habets, Myk (2009) Theosis in the Theology of Thomas Torrance, Ashgate Publishing Group, Abingdon Popescu, Pr. prof. dr., Dumitru (1993) Raţionalitatea creaţiei şi implicaţiile ei în Ortodoxia (Preot acad. Prof. dr. Dumitru Staniloae (1903-1993). O teologie pentru lumea contemporană), anul XLV nr. 3-4 iulie-decembrie Popescu, Pr. prof. dr., Dumitru (2005) Iisus Hristos Pantocrator, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti Sfântul Atanasie cel Mare (1987) Scrieri, Partea I, Cuvânt împotriva elinilor, Cuvânt despre întruparea Cuvântului, Trei cuvinte împotriva arienilor, în colecţia P.S.B. nr. 15, Traducere din greceşte, introducere şi note de Pr. prof. dr. D. Staniloae, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti Sfântul Chiril al Alexandriei, Scrieri, Partea a patra, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, în colecţia P.S.B. nr. 41, Traducere, introducere şi note de Preotul profesor Dumitru Staniloae, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti Sfântul Dionisie Areopagitul (1996) Opere complete şi scoliile Sfântului Maxim Mărturisitorul, Traducere, introducere şi note de Pr. Dumitru Staniloae, Ediţie îngrijită de Constanţa Costea, Editura Paideia, Bucureşti Sfântul Grigorie de Nyssa (1998) Marele cuvânt catehetic, traducere din limba greacă de Grigorie Teodorescu, Editura Sophia, Bucureşti Sfântul Grigorie Palama (2000) Omilii, volumul I, cu o introducere de Părintele Galeriu, traducere din limba greacă de Dr. Constantin Daniel revăzută de Laura Pătraşcu şi restilizată de Răzvan Codrescu, Editura Anastasia, Bucureşti Sfântul Maxim Mărturisitorul (2006) Ambigua, Traducere din limba greacă veche, introducere şi note de Preotul profesor Dumitru Staniloae, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti Sfântul Vasile cel Mare (2004) Omilii la Hexaimeron, Traducere şi note de Pr. Dumitru Fecioru, Editura Sofia, Bucureşti Staniloae, Père-Professeur, Dumitru (1975) La centralité du Christ dans la théologie, dans la spiritualité et dans la mission orthodoxe în Contacts. Revue orthodoxe de spiritualité et de théologie, No. 92 Staniloae, D. (1938) Cuvântul şi mistica iubirii în Gândirea, Anul XVII, Nr. 4, aprilie Staniloae, D. (1941) Temeiurile eterne ale mântuirii în Gândirea, Anul XX, nr. 8, octombrie Staniloae, Pr. prof. dr., Dumitru (1963) Comunitate prin iubire în Ortodoxia, Anul XV, Nr. 1, ianuarie-martie Staniloae, Pr. prof. dr., Dumitru (1970) Temeiurile teologice ale ierarhiei şi ale sinodalităţii ei în Studii Teologice, Seria a II-a, Anul XXII, Nr. 3-4, martie-aprilie Staniloae, Pr. prof. dr., Dumitru (1990) Studii de Teologie Dogmatică Ortodoxă, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova Staniloae, Pr. prof. dr., Dumitru (1991) Atragerea ierarhică a lumii spre Sfânta Treime prin Cuvântul lui Dumnezeu făcut om, în Mitropolia Olteniei, Serie nouă, Anul XLIII, Nr. 2, Martie-Aprilie Staniloae, Pr. prof. dr., Dumitru (1991) Cuvântul creator şi mântuitor şi veşnic înnoitor, în Mitropolia Olteniei, Anul XLIII, nr. 1 Staniloae, Pr. prof. dr., Dumitru (1995) Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, volumul II, Ediţie îngrijită de Camil Marius Dădârlat, Editura Cristal, Bucureşti Staniloae, Pr. prof. dr., Dumitru (1996) Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, Ediţia a doua, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti Staniloae, Pr. prof. dr., Dumitru (2005) Sensul ascezei monahale, Editura Reîntregirea, Alba Iulia Staniloae, Pr. prof., D. (1957) Simbolul ca anticipare şi temei al posibilităţii icoanei în Studii Teologice, Seria a II-a, Anul VII, Nr. 7-8, septembrie-octombrie Staniloae, Pr. prof., D. (1977) Dinamica creaţiei în Biserică în Ortodoxia, Anul XXIX, Nr. 3-4, iulie-decembrie Staniloae, Pr. prof., D. (1977) Natura sinodicităţii în Studii Teologice, Seria a II-a, Anul XXIX, Nr. 9-10, noiembrie-decembrie Steenberg, M.C., Irinaeus on Creation. The Cosmic Christ and the Saga of Redemption in Boeft, J. den, Oort, J. van, Ehrman, B.D., Runia, D.T., Scholten, C., Winden, J.C.M. van (editors) (2008), Supplements to Vigiliae Christianae. Texts and Studies of Early Christian Life and Language, volume 91, Brill Academic Publishers, Boston

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Roger Cristian SAFTA
Romania

Yayımlanma Tarihi 15 Eylül 2019
Başvuru Tarihi 15 Temmuz 2019
Kabul Tarihi 5 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 14

Kaynak Göster

EndNote %0 International E-Journal of Advances in Social Sciences THE RATIONALITY OF CREATION IN ORTHODOX THEOLOGY %A Roger Cristian Safta %T THE RATIONALITY OF CREATION IN ORTHODOX THEOLOGY %D 2019 %J IJASOS- International E-journal of Advances in Social Sciences %P 2411-183X-2411-183X %V 5 %N 14 %R doi: 10.18769/ijasos.592290 %U 10.18769/ijasos.592290

Contactijasosjournal@hotmail.com

17922

The IJASOS Journal's site and its metadata are licensed under CC BY

Published and Sponsored by OCERINT International © 2015-2022