Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

THE ROLE OF THE NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN MULTICULTURAL SOCIETY: NGOS IN THE NETHERLANDS

Yıl 2016, Cilt 2, Sayı 6, 641 - 649, 18.12.2016
https://doi.org/10.18769/ijasos.99526

Öz

Non-governmental organizations (NGOs) play an important role in many multicultural countries, because today a lot of people live outside their country of birth. The Netherlands are a democratic country built by the economic, social and cultural contributions of immigrants from all over the world. In the Netherlands, several various organizations focused on migration and refugee issues play leading roles in implementing values of the civil society. The Dutch NGOs offer important insights to the causes of migration and resolve social problems that accompany the settlement and the integration of immigrants and refugees. Former immigrants or their children are often involved in the NGO’s activities. A good understanding of the immigrants and refugees experience allows the Dutch NGOs to positively contribute to the protection and the settlement of refugees and immigrants. The aim of the paper is to analyze the Dutch non-governmental organizations that focus on migrants and to highlight their impact on building bridges and breaking down stereotypes and prejudices among different ethnic groups.

Kaynakça

 • Bartels, E. (2008). Verscheidenheid en geschiedenis van moslims Religie in Nederland. Perspectief-overzicht-debat. Utrecht.
 • Hirst, P. (1994). Associative Democracy. New Forms of Economic and Social Governance. Cambridge.
 • Fischler, F. (2014). Integration Policy-Netherlands Country Report. Interact Research Report 2014/2015.
 • Layton-Henry, Z. (2004). Britain: From immigration control to migration management, in: W.A. Cornelius (ed.), Controlling Immigration. A Global Perspective. Stanford.
 • Lesinska, M. (2013). Inkluzja polityczna imigrantów we współczesnej Europie. Warszawa.
 • Leś, E. (2014). Uczestnictwo społeczne w erze niepewności: Społeczeństwo obywatelskie. Badania. Praktyka. Polityka, vol. 1. Warszawa.
 • Lijphart, A. (1968). The politics of accommodation: pluralism and democracy in The Netherlands. Berkeley.
 • Maciejko A., Rejmer Z. (2014). Przewodnik po www poświęconych migracji i mędzykulturowości. Warszawa.
 • Matusz Protasiewicz, P. (2008). Integracja z zachowaniem własnej tożsamości. Holenderska polityka wobec imigrantów. Wrocław.
 • Matusz Protasiewicz, P. (2013). Sposób kształtowania relacji międzygrupowych na poziomie lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności muzułmańskiej na przykładzie Antwerpii (Belgia) i Amsterdamu (Holandia). Doświadczenia z badania CLIP 2009-2011. Warszawa.
 • Niewiadomska, N. (2005). Finansowanie sektora organizacji pozarządowych w Polsce: Funkcjonowanie instytucji non-profit w oparciu o normy i standardy Unii Europejskiej. Nowa Ruda.
 • Penninx, R., Garcés-Mascareñas, B., Scholten, P. (2015). Policymaking related to immigration and integration: A Review of Literature of the Dutch Case. Country Report on The Netherlands (written for cluster C(9).
 • Petters, G. (1994). Alternative Models of Governance: The Changing State of Public Service. Berlin.
 • Pestoff, V. A. (2009). A Democratic Architecture for the Welfare State. London and New York.
 • Pedziwiatr, K. (2005). Od islamu imigrantów do islamu obywateli. Kraków.
 • Rath, J., Penninx R., Groenendijk, K., Meijer, A. (1996). Nederland en zijn Islam. Een ontzuilde samenleving reageert op het ontstaan van een geloofsgemeenschap. Amsterdam.
 • Rifkin, J. (2005). Europejskie marzenia. Warszawa.
 • Sarzała, D. (2012). Rola stowarzyszeń i organizacji pozarządowych we współczesnym społeczeństwie obywatelskim. Siedlce.
 • Scheffer, P. (2010). Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym. Wołowiec.
 • Schmitter, B. (1980). Immigrations and associations: Their role in the socio-political process if immigrant worker integration in West Germany and Switzerland. International Migration Review 14 (2).
 • Sorensen, E. (2000). Associative Democracy: A Post-Liberal Model of Democratic Government? What Constitutes a Good Society? Ed. B. Greve. London and New York.
 • Sunier, T. (2008). Turkse islam: Handboek Religie in Nederland. Perspectief-overzicht-debat. Utrecht.
 • Szewczyk, M. (2006). Instytucjonalnie uwarunkowane lokalne aspekty subsydiarności. Rzeszów.

Yıl 2016, Cilt 2, Sayı 6, 641 - 649, 18.12.2016
https://doi.org/10.18769/ijasos.99526

Öz

Kaynakça

 • Bartels, E. (2008). Verscheidenheid en geschiedenis van moslims Religie in Nederland. Perspectief-overzicht-debat. Utrecht.
 • Hirst, P. (1994). Associative Democracy. New Forms of Economic and Social Governance. Cambridge.
 • Fischler, F. (2014). Integration Policy-Netherlands Country Report. Interact Research Report 2014/2015.
 • Layton-Henry, Z. (2004). Britain: From immigration control to migration management, in: W.A. Cornelius (ed.), Controlling Immigration. A Global Perspective. Stanford.
 • Lesinska, M. (2013). Inkluzja polityczna imigrantów we współczesnej Europie. Warszawa.
 • Leś, E. (2014). Uczestnictwo społeczne w erze niepewności: Społeczeństwo obywatelskie. Badania. Praktyka. Polityka, vol. 1. Warszawa.
 • Lijphart, A. (1968). The politics of accommodation: pluralism and democracy in The Netherlands. Berkeley.
 • Maciejko A., Rejmer Z. (2014). Przewodnik po www poświęconych migracji i mędzykulturowości. Warszawa.
 • Matusz Protasiewicz, P. (2008). Integracja z zachowaniem własnej tożsamości. Holenderska polityka wobec imigrantów. Wrocław.
 • Matusz Protasiewicz, P. (2013). Sposób kształtowania relacji międzygrupowych na poziomie lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności muzułmańskiej na przykładzie Antwerpii (Belgia) i Amsterdamu (Holandia). Doświadczenia z badania CLIP 2009-2011. Warszawa.
 • Niewiadomska, N. (2005). Finansowanie sektora organizacji pozarządowych w Polsce: Funkcjonowanie instytucji non-profit w oparciu o normy i standardy Unii Europejskiej. Nowa Ruda.
 • Penninx, R., Garcés-Mascareñas, B., Scholten, P. (2015). Policymaking related to immigration and integration: A Review of Literature of the Dutch Case. Country Report on The Netherlands (written for cluster C(9).
 • Petters, G. (1994). Alternative Models of Governance: The Changing State of Public Service. Berlin.
 • Pestoff, V. A. (2009). A Democratic Architecture for the Welfare State. London and New York.
 • Pedziwiatr, K. (2005). Od islamu imigrantów do islamu obywateli. Kraków.
 • Rath, J., Penninx R., Groenendijk, K., Meijer, A. (1996). Nederland en zijn Islam. Een ontzuilde samenleving reageert op het ontstaan van een geloofsgemeenschap. Amsterdam.
 • Rifkin, J. (2005). Europejskie marzenia. Warszawa.
 • Sarzała, D. (2012). Rola stowarzyszeń i organizacji pozarządowych we współczesnym społeczeństwie obywatelskim. Siedlce.
 • Scheffer, P. (2010). Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym. Wołowiec.
 • Schmitter, B. (1980). Immigrations and associations: Their role in the socio-political process if immigrant worker integration in West Germany and Switzerland. International Migration Review 14 (2).
 • Sorensen, E. (2000). Associative Democracy: A Post-Liberal Model of Democratic Government? What Constitutes a Good Society? Ed. B. Greve. London and New York.
 • Sunier, T. (2008). Turkse islam: Handboek Religie in Nederland. Perspectief-overzicht-debat. Utrecht.
 • Szewczyk, M. (2006). Instytucjonalnie uwarunkowane lokalne aspekty subsydiarności. Rzeszów.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Violetta GUL-RECHLEWİCZ Bu kişi benim
Poland

Yayımlanma Tarihi 18 Aralık 2016
Başvuru Tarihi 26 Aralık 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 2, Sayı 6

Kaynak Göster

EndNote %0 International E-Journal of Advances in Social Sciences THE ROLE OF THE NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN MULTICULTURAL SOCIETY: NGOS IN THE NETHERLANDS %A Violetta Gul-rechlewicz %T THE ROLE OF THE NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN MULTICULTURAL SOCIETY: NGOS IN THE NETHERLANDS %D 2016 %J IJASOS- International E-journal of Advances in Social Sciences %P 2411-183X-2411-183X %V 2 %N 6 %R doi: 10.18769/ijasos.99526 %U 10.18769/ijasos.99526

Contactijasosjournal@hotmail.com

17922

The IJASOS Journal's site and its metadata are licensed under CC BY

Published and Sponsored by OCERINT International © 2015-2022