BibTex RIS Kaynak Göster

INVESTIGATION OF NUTGALL AND SOME NATURAL DYES WITH MORDANTS COTTON DYEING AND FASTNESS LEVEL IN THE CONTEXT OF THE ECOLOGICAL TEXTILE PRODUCTION

Yıl 2015, Cilt: 1 Sayı: 3, 452 - 459, 29.12.2015
https://doi.org/10.18769/ijasos.00057

Öz

Humans have been using plant-based dyestuff for centuries as the main provider of dyes for industrial products such as textiles, food, leather, etc. Specifically in Turkey, such plants have been used for the dyeing of the fibre and yarn of cotton, wool and silk used in handicraft products, such as carpets, rugs, fabrics, etc. With the discovery of synthetic dyestuffs in the mid-19th century, natural dyes, and thus, natural dyeing, gradually lost importance, although today, plant-based dyestuffs are again gaining popularity as a result of the rising popularity of the natural and the sustainable concept. The purpose of the present study is to investigate the dyeing effect of solutions obtained from gallnut dyestuffs and mordants from whey, yeast, lye and mushroom extract, with the intention being to identify light, crock and wash fastness levels and examine their usability in today’s textile sector. Dyeing cotton fabric samples with gallnut dyestuffs and natural mordants has allowed some important conclusions to be drawn with respect to human and environmental health.

Keywords: Gallnut dyestuff, Light Fastness, Crock Fastness, Wash Fastness, Natural mordants

Kaynakça

 • Atalay, İ. (1994). Türkiye Vejetasyon Coğrafyası. İzmir: Ege Üniversitesi.
 • Enez, N. (1987). Doğal Boyamacılık (Anadolu’da Yün Boyamacılığında Kullanılmış Olan Bitkiler ve Doğal Boyalarla Yün Boyamacılığı). İstanbul: Fatih.
 • Eşberk, T. (1947). “Yurdumuzda Yetişen Boya Bitkilerinden Köy Sanatlarında Faydalanma Usulleri”. Türk Tekstil Mecmuası. 41 (4) 11.
 • Karadağ, R. (2007). Doğal Boyamacılık (1.Basım). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.
 • Orman Genel Müdürlüğü Bitkisel Ürünler Şubesi. 10.10.2014 tarihinde http://web.ogm.gov.tr/birimler/merkez/odundisiurun/Dkmanlar/bitkisel_urunler_subemudurlugu/BITKISEL%20URUNLER/ME%C5%9EE%20MAZISI.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Önal, A. and Kepez, M. (1998). “Determination of Effect of the Novel Mordant Mixture in Dyeing of Woo”l. Bulletin of Pure and Appl. Sciences. 17 C, 143.
 • Özbel, K. (1972). El Sanatları. (11. Basım). Ankara: Halkevi Klavuzu Kitapları.
 • Öztürk, İ. (1999). Doğal Bitkisel Boyalarla Yün Boyama (2. Basım). İzmir: Dokuz Eylül.
 • Şanlı, H. S. and Arlı, M. (2007). “Bazı Boya Bitkileriyle İpekli Tekstil Ürünlerinin Boyanması ve Elde Edilen Renklerin Belirlenmesi”. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı: 21, s. 55-78.
Yıl 2015, Cilt: 1 Sayı: 3, 452 - 459, 29.12.2015
https://doi.org/10.18769/ijasos.00057

Öz

Kaynakça

 • Atalay, İ. (1994). Türkiye Vejetasyon Coğrafyası. İzmir: Ege Üniversitesi.
 • Enez, N. (1987). Doğal Boyamacılık (Anadolu’da Yün Boyamacılığında Kullanılmış Olan Bitkiler ve Doğal Boyalarla Yün Boyamacılığı). İstanbul: Fatih.
 • Eşberk, T. (1947). “Yurdumuzda Yetişen Boya Bitkilerinden Köy Sanatlarında Faydalanma Usulleri”. Türk Tekstil Mecmuası. 41 (4) 11.
 • Karadağ, R. (2007). Doğal Boyamacılık (1.Basım). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.
 • Orman Genel Müdürlüğü Bitkisel Ürünler Şubesi. 10.10.2014 tarihinde http://web.ogm.gov.tr/birimler/merkez/odundisiurun/Dkmanlar/bitkisel_urunler_subemudurlugu/BITKISEL%20URUNLER/ME%C5%9EE%20MAZISI.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Önal, A. and Kepez, M. (1998). “Determination of Effect of the Novel Mordant Mixture in Dyeing of Woo”l. Bulletin of Pure and Appl. Sciences. 17 C, 143.
 • Özbel, K. (1972). El Sanatları. (11. Basım). Ankara: Halkevi Klavuzu Kitapları.
 • Öztürk, İ. (1999). Doğal Bitkisel Boyalarla Yün Boyama (2. Basım). İzmir: Dokuz Eylül.
 • Şanlı, H. S. and Arlı, M. (2007). “Bazı Boya Bitkileriyle İpekli Tekstil Ürünlerinin Boyanması ve Elde Edilen Renklerin Belirlenmesi”. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı: 21, s. 55-78.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatma Nur BAŞARAN

Hakan SARIKAYA

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2015
Gönderilme Tarihi 27 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015Cilt: 1 Sayı: 3

Kaynak Göster

EndNote BAŞARAN FN, SARIKAYA H (01 Aralık 2015) INVESTIGATION OF NUTGALL AND SOME NATURAL DYES WITH MORDANTS COTTON DYEING AND FASTNESS LEVEL IN THE CONTEXT OF THE ECOLOGICAL TEXTILE PRODUCTION. IJASOS- International E-journal of Advances in Social Sciences 1 3 452–459.

Contactijasosjournal@hotmail.com

17922

The IJASOS Journal's site and its metadata are licensed under CC BY

Published and Sponsored by OCERINT International © 2015-2024