MODA YARIŞMA PROGRAMLARINDA TÜKETİME YÖNELİK SÖYLEMLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: “İŞTE BENİM STİLİM” ÖRNEĞİ

Betül Toparslan [1]

305 279

This study deals with the juries’ affirmative comments for consumerism phenomenon at “İşte Benim Stilim- All Star” (“That’s My Style- All Star”) game show featured on TV 8 channel between the dates 30th August – 25th December 2015, via critical discourse analysis method. The main objective of the research is to find out the featured discourse for consumerism habits at fashion game shows which are the products of the entertainment culture. Besides, determining the discourse legitimizing the excesses of consumption, consumer relations in the context of fashion phenomenon and the presentation of the consumer role model can also be seen as the other objectives. The study sets an important example to demonstrate the fashion professionals’ contribution and encouragement for consumerism discursively.

Keywords: Acculturation of consumerism, Media and consumerism, Fashion effect, Consumerism oriented discourses, Fashion game shows


ÖZET

Bu çalışma, 30 Ağustos – 25 Aralık 2015 tarihleri arasında TV 8 kanalında yayınlanan “İşte Benim Stilim All Star” yarışma programında, program jüri üyelerinin tüketim olgusuna yönelik olumlayıcı yorumlarını, eleştirel söylem çözümlemesi tekniğiyle ele almaktadır. Araştırmanın en temel amacı eğlence kültürünün bir ürünü olan moda yarışma programlarında tüketim alışkanlıklarına yönelik geliştirilen söylemin tespit edilmesidir. Bununla birlikte, tüketimde aşırılığı meşrulaştırıcı söylem, moda olgusu bağlamında tüketim ilişkileri ve tüketici rol model sunumunun saptanması da diğer amaçlar olarak görülebilir. Çalışma, eğlence programlarındaki moda profesyonellerinin tüketim kültürüne söylemsel açıdan katkı ve teşviklerini gözler önüne sermek açısından önemli bir örnek teşkil etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tüketimin kültürleşmesi, Medya ve tüketim, Moda olgusu, Tüketime yönelik söylemler, Moda yarışma programları

 • Baudrillard, J. (2008). Tüketim Toplumu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Z. (1999). Çalışma Tüketicilik ve Yeni Yoksullar. İstanbul: Sarmal Yayınevi.
 • Binark, M., & Kılıçbay, B. (2000). Tüketim Toplumu Bağlamında Türkiye'de Örtünme Pratiği Ve Moda İlişkisi. Konrad -Adenauer- Vakfı Yayınları.
 • Bocock, R. (1993). Consumption. Routledge.
 • Bourdieu, P. (1984). Distinction A Social Critique of the Judgement of Taste. Harvard University Press.
 • Corrigan, P. (1997). The Sociology of Consumption An Introduction. Sage Publications.
 • Çetinkaya, Y. (1992). Reklamcılık ve Manipülasyon. İstanbul: Ağaç Yayıncılık.
 • Dağtaş, E., & Dağtaş, B. (2011). Tüketim Kültürü, Yaşam Tarzları, Boş Zamanlar ve Medya Üzerine Bir Literatür Taraması. Eğitim Bilim Toplum, 4-31.
 • Doyal, L., & Gough, I. (1991). A Theory of Human Need. Macmillan Education UK.
 • Ewen, S. (2001). Captains of Consciousness. Basic Books.
 • Fairclough, N. (1989). Language and Power. New York: Longman.
 • Fairclough, N. (2003). Analysing Discourse-Textual Analysis For Social Research. Routledge.
 • Featherstone, M. (2013). Postmodernizm ve Tüketim Kültürü. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Iqani, M. (2012). Consumer Culture and the Media. Palgrave Macmillan UK.
 • Kellner, D. (1995). Media Culture - Cultural Studies, Identity and Politics Between the Modern and the Postmodern. Routledge.
 • Mills, S. (1997). Discourse (The New Critical Idiom). Routledge.
 • Negrin, L. (2008). Appearence and Identity. Palgrave Macmillan US.
 • Sassatelli, R. (2007). Consumer Cultur-History, Theory and Politics. Sage Publications.
 • Simmel, G. (1957). Fashion. The American Journaal of Sociology, 541-545.
 • Turnock, R. (2007). Television and the Consumer Culture. I.B.Tauris.
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Betül Toparslan

Bibtex @ { ijasos265699, journal = {International E-Journal of Advances in Social Sciences}, issn = {}, eissn = {2411-183X}, address = {OCERINT International Organization Center of Academic Research}, year = {}, volume = {2}, pages = {511 - 520}, doi = {10.18769/ijasos.67034}, title = {MODA YARIŞMA PROGRAMLARINDA TÜKETİME YÖNELİK SÖYLEMLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: “İŞTE BENİM STİLİM” ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Toparslan, Betül} }
APA Toparslan, B . (). MODA YARIŞMA PROGRAMLARINDA TÜKETİME YÖNELİK SÖYLEMLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: “İŞTE BENİM STİLİM” ÖRNEĞİ. International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2 (5), 511-520. Retrieved from http://ijasos.ocerintjournals.org/issue/24465/265699
MLA Toparslan, B . "MODA YARIŞMA PROGRAMLARINDA TÜKETİME YÖNELİK SÖYLEMLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: “İŞTE BENİM STİLİM” ÖRNEĞİ". International E-Journal of Advances in Social Sciences 2 (): 511-520 <http://ijasos.ocerintjournals.org/issue/24465/265699>
Chicago Toparslan, B . "MODA YARIŞMA PROGRAMLARINDA TÜKETİME YÖNELİK SÖYLEMLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: “İŞTE BENİM STİLİM” ÖRNEĞİ". International E-Journal of Advances in Social Sciences 2 (): 511-520
RIS TY - JOUR T1 - MODA YARIŞMA PROGRAMLARINDA TÜKETİME YÖNELİK SÖYLEMLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: “İŞTE BENİM STİLİM” ÖRNEĞİ AU - Betül Toparslan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International E-Journal of Advances in Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 511 EP - 520 VL - 2 IS - 5 SN - -2411-183X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International E-Journal of Advances in Social Sciences MODA YARIŞMA PROGRAMLARINDA TÜKETİME YÖNELİK SÖYLEMLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: “İŞTE BENİM STİLİM” ÖRNEĞİ %A Betül Toparslan %T MODA YARIŞMA PROGRAMLARINDA TÜKETİME YÖNELİK SÖYLEMLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: “İŞTE BENİM STİLİM” ÖRNEĞİ %D 2018 %J International E-Journal of Advances in Social Sciences %P -2411-183X %V 2 %N 5 %R %U
ISNAD Toparslan, Betül . "MODA YARIŞMA PROGRAMLARINDA TÜKETİME YÖNELİK SÖYLEMLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: “İŞTE BENİM STİLİM” ÖRNEĞİ". International E-Journal of Advances in Social Sciences 2 / 5 511-520.