Year 2015, Volume 1 , Issue 2, Pages 198 - 206 2015-08-31

AT THE CROSSROAD OF INTERNAL AND EXTERNAL MIGRATION: CONFLICT OF INTERESTS IN KUMKAPI
İÇ VE DIŞ GÖÇ BAĞLAMINDA KUMKAPI’DA ÇIKAR ÇATIŞMASI

Ayşe Gür Geden [1]


This study explores the conflict of interests in Istanbul’s Kumkapi district between the Kurdish migrants from Eastern/South Eastern Anatolia and the African asylum seekers. While the survey with the Kurdish citizens reveal the assumptions and attitudes about the African asylum seekers in the area, in-depth interviews conducted with the Africans reveal their ideas about the locals and specific difficulties faced as black people in Turkey. The analysis of Kumkapi research shows frequent examples of xeno-racism (a peculiar combination of racism and xenophobia) as a result of the conflict. Therefore, the article aims to portray the internal migrants residing at Kumkapi area both as victims and perpetrators, while expressing their complaints and reactions. Regarding the increasing number of asylum seekers and refugees in Turkey, in order to prevent the problems spread, permanent solutions will be offered and discussed.

Keywords: Internal migration, international migration, illegal migration, asylum seekers, Africa, Xeno-racism, Turkey.

Bu çalışma, İstanbul’un Kumkapı semtinde ikamet eden Afrikalı sığınmacılar ve iç göçle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan gelerek bu bölgeye yerleşen Kürt bölge sakinleri arasındaki çıkar çatışmasını ele almaktadır. Kumkapı’da Kürt vatandaşlar ile gerçekleştirilen görüşmelerde hedeflenen, bölgede ikamet eden Afrikalı gruplara dair fikir ve yargıları açığa çıkarmak iken; Afrikalı görüşmeciler ile yapılan mülakat çalışmalarında amaçlanan, Türkiye’de siyahiler olarak karşılaştıkları problemleri ve bu grubun bölge sakinlerine dair fikirlerinin belirlenmesidir. Xeno-racism (yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın sentezi) örneklerine sıkça rastlanan Kumkapı’ya ilişkin analizlerde, iç göç ile bölgeye yerleşenlerin menfi tutumları yanı sıra mağduriyetleri, şikâyet ve tepkileri de dile getirilecek; artan göçmen nüfusu göz önünde bulundurularak söz konusu çatışmaların Türkiye geneline yayılması ihtimaline karşın kalıcı çözüm yolları tartışılacaktır
 • Adıgüzel, Y. (2012). Esenler’de Yaşamak, Memlekette Ölmek: Göç ve Kente Uyum Sürecinde Hemşehrilik. Murat Şentürk (Ed.), Göç, Kentleşme ve Aidiyet Ekseninde Esenler’i Anlamak içinde (s.185-222). İstanbul: Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları.
 • Agier, M. (2008).On The Margins of the World: The Refugee Experience Today. Cambridge, UK: Polity.
 • Amnesty International (2014).Kale Avrupası'nın İnsani Bedeli. (Çevrimiçi) http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR05/001/2014/tr/146bad2c-1183-4aee-a96a-e15f8fc1ef7f/eur050012014tr.pdf . 10 Temmuz 2014.
 • Biehl, K. (2008). Migration ‘Securitization’ and its Everyday Implications: an examination of Turkish asylum policy and practice (2009/1). European University Institute.
 • Brewer, K. T., & Yükseker,H.D. (2006). A Survey on African Migrants and Asylum Seekers In Istanbul. Istanbul: Migration Research Program at Koç University.
 • Castles, S., & Miller, M. J. (2008).Göçler Çağı: Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 • Çelebi,Ö., Özçürümez ,S., & Türkay,Ş. (2011).İltica, Uluslararası Göç ve Vatansızlık: Kuram, Gözlem ve Politika. Ankara: BMMYK.
 • Çelik, A. B. (2005). “I miss my village!”: Forced Kurdish migrants in İstanbul and their representation in associations”. New Perspectives on Turkey, (32), S.137-161.
 • Danış, D. (10 Eylül 2005). Bir Yiğit Gurbete Gitse. Bianet. (Çevrimiçi) http://www.bianet.org/bianet/toplum/66790-bir-yigit-gurbete-gitse. Erişim: 3 Ocak 2013
 • Dedeoğlu,S., & Gökmen, C. E. (2011). Göç ve Sosyal Dışlanma: Turkiye'de Yabancı Göçmen Kadınlar. Ankara: Efil.
 • Doğan, İ. (21 Mart 2011). “Hedef Ülke Türkiye”. Aksiyon, Sayı: 850. (Çevrimiçi) http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-28969-26-hedef-ulke-turkiye.html Erişim: 8 Ocak 2014
 • Duben, A., Şimşek,L. (2002). Kent, Aile, Tarih. İstanbul: İletişim.
 • Duman, B. (2013). “Yoğun Göç Almış Metropollerde Etniklik ve Öteki ile İlişki”. Sosyoloji Dergisi, 3 (27).
 • Düvell, F. (2010). “Transit Migration: A Blurred and Politicized Concept”. Population, Space and Place, (18).
 • Eco, U. (2012). Beş Ahlak Yazısı.İstanbul: Can Yayınları.
 • Esses, V.M., Jackson, L.M., Armstrong, T.L. (1998). “Intergroup Competition and Attitudes Toward Immigrants and Immigration: An Instrumental Model of Group Conflict”. Journal of Social Issues. Vol. 54 (4)
 • Every, D., Augoustinos, M. (2007). “Constructions of racism in the Australian parliamentary debates on asylum seekers”. Discourse Society, 18(4).
 • Frenzen, N. (29 Ocak 2013). PACE Calls for Urgent Measures to Assist Greece and Turkey With Mounting Migratory Tensions in Eastern Mediterranean [Migrants at Sea Blog]. (Çevrimiçi) http://migrantsatsea.org/tag/frontex-joint-operation-poseidon-sea/ Erişim: 3 Nisan 2013.
 • Handmaker, J., & Parsley, J. (2001). “Migration, Refugees, and Racism in South Africa”.Refuge, 20 (1).
 • İçduygu, A., Yükseker, D. (2012) Rethinking Transit Migration in Turkey: Reality and Re-Presentation in the Creation of A Migratory Phenomenon. Population, Space and Place,18(4).
 • Jastram, K., Achiron, M., Inter-Parliamentary Union., & Office Of The United Nations High Commissioner For Refugees. (2001). Mültecilerin Korunması: Uluslararası Mülteci Hukuku Rehberi. Ankara: BMMYK.
 • Kaya, A. (2009). Türkiye'de Iç Göçler: Bütünleşme mi, Geri Dönüş mü? : İstanbul, Diyarbakır ve Mersin Örnekleri. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Kaygalak, S. (2009). Kentin Mültecileri: Neoliberalizm Koşullarında Zorunlu Göç Ve Kentleşme. Ankara: Dipnot.
 • Lloyd, C. (2003). “Anti-Racism, Racism and Asylum-Seekers in France”. Patterns of Prejudice, 37(3).
 • Loescher, G. (1993). Beyond Charity: International Cooperation and the Global Refugee Crisis. New York: Oxford University Press.
 • Özkan, M., Akgün, B. (2010). “Turkey's Opening to Africa”. Modern African Studies, 48(4).
 • Schuster, L. (2003). “Common Sense or Racism? The Treatment of Asylum-Seekers in Europe”. Patterns of Prejudice, 37(3).
 • Schuster, L. (2004). “The Exclusion of Asylum Seekers in Europe”. Centre on Migration, Policy and Society Working Paper (1).
 • Şaul, M. (2013). “Sahra Altı Afrika Ülkelerinden Türkiye'ye İş Göçü”. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 68(1).
 • TESEV Ülke İçinde Yerinden Edilme Sonrası Vatandaşlık Haklarının Yeniden Tesisi Ve Rehabilitasyon Araştırma Ve İzleme Grubu. (2008). Türkiye'de Ülke İçinde Yaşanan Yerinden Edilme Sorunu: Tespitler ve Çözüm Önerileri. TESEV
 • Tolay, J. (2012). Coming and Going: Migration and Changes in Turkish Foreign Policy. In Turkey and its Neighbors: Foreign Relations in Transition (pp.119-143). Boulder, Colo: Lynne Rienner Publishers.
Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: Ayşe Gür Geden

Dates

Publication Date : August 31, 2015

EndNote %0 International E-Journal of Advances in Social Sciences AT THE CROSSROAD OF INTERNAL AND EXTERNAL MIGRATION: CONFLICT OF INTERESTS IN KUMKAPI %A Ayşe Gür Geden %T AT THE CROSSROAD OF INTERNAL AND EXTERNAL MIGRATION: CONFLICT OF INTERESTS IN KUMKAPI %D 2015 %J IJASOS- International E-journal of Advances in Social Sciences %P 2411-183X-2411-183X %V 1 %N 2 %R doi: 10.18769/ijasos.01507 %U 10.18769/ijasos.01507